مطالب مرتبط با کلید واژه " مدیر گروه "


مدیر گروه

مشخصات فردی نام :     فروغ نام خانوادگی  :    کاظمی مرتبه علمی  :   دانشیار                                       for.kazemi.ling@gmail.com     و     f.kazemi86@yahoo.com  :     ایمیل   مشخصات تحصیلی   دکترای تخصصی: رشته تحصیلی: زبان‌شناسی   دانشگاه محل تحصیل: واحد علوم و تحقیقات تهران  سال اخذ مدرک: 1390   کارشناسی ارشد:  رشته تحصیلی: زبان‌شناسی، گرایش آموزش    دانشگاه محل ...

مدیر گروه

 زبان آلمانی   مشخصات شخصی:   نام و نام خانوادگی: دکتر پرستو پنجه شاهی مرتبه علمی: استادیار تاریخ تولد: 1347 محل تولد: تهران      مشخصات تحصیلی:   دکترای تخصصی : رشته زبان و ادبیات آلمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات   کارشناسی ارشد: رشته آموزش زبان آلمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران ...

مدیر گروه

مدیر گروه زبان انگلیسی   مشخصات شخصی: نام و نام خانوادگی:  خانم  مژگان منصوری مرتبه علمی: مربی تاریخ تولد:1341  محل تولد: تهران ایمیل: moj.mansouri@iauctb.ac.ir   مشخصات تحصیلی:    کارشناسی ارشد: زبان انگلیسی - گرایش آموزش – 1375 – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی کارشناسی:کارشناسی زبان انگلیسی - ...

مدیر گروه

  مدیر گروه زبان فرانسه   مشخصات شخصی: نام و نام خانوادگی:دکتر جعفر جهانگیر میزا حسابی مرتبه علمی:استادیار تاریخ تولد: 2 / 1 / 1337 محل تولد: تهران    مشخصات تحصیلی:  دکتری: رشته: ادبیات تطبیقی گرایش: ادبیات فرانسه  سال اخذ مدرک :1377  نام دانشگاه : سوربن – پاریس 4    کارشناسی ارشد: رشته : ادبیات تطبیقی گرایش : ...

مدیر گروه

مدیر گروه عمومی مشخصات شخصی: نام و نام خانوادگی: خانم شادی مشیرزاده مویدی مرتبه علمی: مربی تاریخ تولد: 1343 محل تولد: تهران  مشخصات تحصیلی:    کارشناسی ارشد: رشته آموزش زبان انگلیسی  – سال اخذ مدرک: 1373 – نام دانشگاه: دانشگاه تریبت معلم تهران،تهران، ایران کارشناسی: رشته دبیری زبان انگلیسی – ...

مدیر گروه

مدیر گروه ادبیات انگلیسی مشخصات شخصی : نام و نام خانوادگی :دکتر جلال سخنور تاریخ تولد:  1322 درنیشابور مرتبه دانشگاهی : استاد تمام پایه 34 مشخصات  تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه مشهد 1346(رساله:صور خیال در نمایشنامه جولیوس سزار اثر شکسپیر) کارشناسی ارشد زبان ...