مطالب مرتبط با کلید واژه " اعضای هیات علمی "


اعضای هیات علمی

  لیست اسامی و مشخصات اعضای هیات علمی تمام وقت و نیمه وقت گروه آموزشی زبان شناسی نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته و گرایش محمد مهدی اسماعیلی استادیار فرهنگ و زبان باستانی   ژینوس شیروان استادیار زبانشناسی  مریم ایرجی استادیار زبانشناسی  فروغ کاظمی استادیار زبانشناسی همگانی بانو ایران کلباسی استادیار زبانشناسی همگانی ستاره مجیدی استادیار زبانشناسی بهرام مدرسی استادیار زبانشناسی

اعضای هیات علمی

  اعضای هیات علمی گروه آلمانی گرایش آلمانی با گرایش  «  ادبیات »  آلمانی نام و نام خانوادگی آخرین مرتبه دانشگاهی   الهام /رحمانی منفرد استادیار   مهری /قدیمی نوران استادیار   حبیب /کمالی روستا استادیار   افسون/گودرزپورعراق استادیار   حمید /میرزاآقا استادیار     اعضای هیات علمی گروه زبان آلمانی   زبان آلمانی  با گرایش « آموزش  »  زبان آلمانی نام و نام خانوادگی آخرین ...

اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی و مدعو گروه آموزشی  انگلیسی انگلیسی با گرایش ادبیات انگلیسی نام و نام خانوادگی آخرین مرتبه دانشگاهی   نگار / شریف استادیار   نرگس/ منتخبی بخت ور استادیار         الهه معتمدی مربی   مسعود / سید مطهری استادیار   آنیتا /  هایراپطیان مربی     اعضای هیات علمی گروه «آموزش و مترجمی زبان انگلیسی» انگلیسی با گرایش ...

اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه فرانسه فرانسه گرایش  ادبیات فرانسه نام و نام خانوادگی مرتبه علمی   آنت /آبکه استادیار   ندا /آتش وحیدی استادیار   رویا /ابراهیمی استادیار   محمدرضا /ابراهیمی استادیار   سهیلا /اسمعیلی استادیار   فریبا /اشرفی استادیار   عفت /الله وردی استادیار   ربابه شهلا /حائری استادیار   مهدی /حیدری استادیار   فهیمه /دستمالچیان استادیار   پانته آ /رحیم تبریزی استادیار   رویا /رزاقی استادیار   محمد /زیار استادیار   نازنین/سلیمانی سوادکوهی استادیار   آرشیا /شیوا استادیار   مریم /صعودی پور استادیار   لیلا /غفوری غروی استادیار   آناهیتا سادات /قائم مقامی استادیار   سیدفضل اله ...

اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی و مدعو گروه آموزشی  انگلیسی انگلیسی با گرایش ادبیات انگلیسی نام و نام خانوادگی آخرین مرتبه دانشگاهی   نگار / شریف مربی بورسیه   نرگس/ منتخبی بخت ور مربی بورسیه         الهه معتمدی مربی   مسعود / سید مطهری استادیار   آنیتا /  هایراپطیان مربی           اعضای هیات علمی گروه «آموزش و مترجمی زبان انگلیسی» انگلیسی با ...