مطالب مرتبط با کلید واژه " دانشکده زبان های خارجی "


قابل توجه دانشجویان محترم

دانشجویانیکه تا کنون اصل مدرک پیش دانشگاهی برای دانشجویان دوره کارشناسی و اصل لیسانس برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد خود را به دانشکده تحویل نداده اند حداکثر تا تاریخ روز شنبه مورخ ۹۳/۴/۲۱ به بایگانی دانشکده مراجعه نمایند. آموزش دانشکده

ادامه مطلب

ششمین دوره دانش افزایی ۱۳۹۳ ویژه اعضای محترم هیئت علمی به شرح ذیل زمانبندی گردیده است

ششمین دوره دانش افزایی ۱۳۹۳ ویژه اعضای محترم هیئت علمی به شرح ذیل زمانبندی گردیده است . جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس الکترونیکی consultation.iauctb.ac.ir مراجعه فرمایند.

ادامه مطلب