گروه زبان فرانسه

دانشجویان دوره کارشناسی ارشدگروه زبان فرانسه

نام نام خانوادگی رشته ایمیل
پانته آ اجتنابی مترجمی زبان فرانسه Pan.Ejtenabi.lng@iauctb.ac.ir
علیرضا اردلان زاده زبان وادبیات فرانسه ali.ardalanzadeh.lng@iauctb.ac.ir
لیلی اصلاحی زبان وادبیات فرانسه ley.eslahi.lng@iauctb.ac.ir
امین افجه ای مترجمی زبان فرانسه Ami.AFJRHEI.lng@iauctb.ac.ir
مریم اقازیارتی آموزش زبان فرانسه mar.Aghaziarati.lng@iauctb.ac.ir
حدیثه سادات ایلالی آموزش زبان فرانسه Had.EILALI.lng@iauctb.ac.ir
محمد بارگاهی مترجمی زبان فرانسه moh.bargahi.lng@iauctb.ac.ir
نسرین بدلی ثمرین آموزش زبان فرانسه Nas.Badalisamarin.lng@iauctb.ac.ir
گلسا پژمان فرد زبان وادبیات فرانسه gol.pejmanfard.lng@iauctb.ac.ir
گلبرگ پورسینا زبان وادبیات فرانسه gol.poursina.lng@iauctb.ac.ir
نگین توسلی رستمی زبان وادبیات فرانسه Neg.tavassolirostami.lng@iauctb.ac.ir
زهره جدیدی زبان وادبیات فرانسه zoh.Jadidi.lng@iauctb.ac.ir
فرانک حسن زاده شش گیلانی زبان وادبیات فرانسه far.hassanzadehshshgilani.lng@iauctb.ac.ir
علی رضا حسین زاده دوبندار زبان وادبیات فرانسه Ali.Hosseinzadehdobandar.lng@iauctb.ac.ir
زهرا حیدری مترجمی زبان فرانسه Zah.Heidari.lng@iauctb.ac.ir
کامران رضائی اوصالو مترجمی زبان فرانسه Kam.RezaeiOssalou.lng@iauctb.ac.ir
مهتاب رضایی انزهایی مترجمی زبان فرانسه mah.rezaeianzahaei.lng@iauctb.ac.ir
مرتضی زارعی مترجمی زبان فرانسه mor.zarei.lng@iauctb.ac.ir
مریم زمانی آموزش زبان فرانسه mar.zamani.lng@iauctb.ac.ir
مهری سعیدی آموزش زبان فرانسه meh.saeedi.lng@iauctb.ac.ir
غلام سلطانی مترجمی زبان فرانسه Gho.Soltani.lng@iauctb.ac.ir
فاطمه شایق آموزش زبان فرانسه fat.shayegh.lng@iauctb.ac.ir
نرگس شهسواری مترجمی زبان فرانسه nar.shahsavari.lng@iauctb.ac.ir
لیلا صباغی آموزش زبان فرانسه lay.sabaghy.lng@iauctb.ac.ir
پریسا صدر زبان وادبیات فرانسه par.sadr.lng@iauctb.ac.ir
زهرا صفی آموزش زبان فرانسه zah.saffi.lng@iauctb.ac.ir
سهند عزیزی زبان وادبیات فرانسه Sah.Azizi.lng@iauctb.ac.ir
نازنین علی بیک زاده زبان وادبیات فرانسه naz.alibeikzadeh.lng@iauctb.ac.ir
نگین علی بیک زاده زبان وادبیات فرانسه Neg.Alibeikzadeh.lng@iauctb.ac.ir
حامد فدایی لیمایی آموزش زبان فرانسه Ham.FadaeiLimaei.lng@iauctb.ac.ir
نازنین قوانلوی قاجار زبان وادبیات فرانسه Naz.Ghovanloughajar.lng@iauctb.ac.ir
زهرا گلچین فرد زبان وادبیات فرانسه Zah.GolchinFard.lng@iauctb.ac.ir
مرجان محبی مترجمی زبان فرانسه mar.mohebbi.lng@iauctb.ac.ir
الهه سادات محمدی مترجمی زبان فرانسه ela.mohamadi.lng@iauctb.ac.ir
تبسم محمدی آموزش زبان فرانسه tab.mohammadi.lng@iauctb.ac.ir
زهرا محمدی مترجمی زبان فرانسه Zah.Mohammadi.lng@iauctb.ac.ir
مژگان مهدیزاده تورزنی زبان وادبیات فرانسه moz.mehdizadehturzany.lng@iauctb.ac.ir
کتایون مهرانی آموزش زبان فرانسه KAT.MEHRANI.lng@iauctb.ac.ir
نازنین مواجی آموزش زبان فرانسه naz.mavvaji.lng@iauctb.ac.ir
سمیه می ابادی آموزش زبان فرانسه som.mayabadi.lng@iauctb.ac.ir
نعیمه نصیری زبان وادبیات فرانسه nae.nasiri.lng@iauctb.ac.ir
یاسمن نورزاد آموزش زبان فرانسه Yas.Nourzad.lng@iauctb.ac.ir
بابک نیسی مترجمی زبان فرانسه Bab.Neisi.lng@iauctb.ac.ir
نگین نیک نژاد زبان وادبیات فرانسه Neg.Niknejad.lng@iauctb.ac.ir
مریم هنجنی باقری زبان وادبیات فرانسه mar.HanjaniBagheri.lng@iauctb.ac.ir
منتظرالمهدی یعقوبی پور مترجمی زبان فرانسه mon.yaghoubipour.lng@iauctb.ac.ir