گروه زبان انگلیسی

دانشجویان دوره کارشناسی ارشدگروه زبان انگلیسی

  نام    نام خانوادگی    رشته    ایمیل  
  یگانه    آراسته    آموزش زبان انگلیسی    Yeg.Arasteh.lng@iauctb.ac.ir  
  ندا    احمدی    آموزش زبان انگلیسی    Ned.Ahmadi.lng@iauctb.ac.ir  
  فاطمه    احمدی ممان    آموزش زبان انگلیسی    Fat.Ahmadimaman.lng@iauctb.ac.ir  
  سوداد    اخوند    زبان وادبیات انگلیسی    soo.akhoond.lng@iauctb.ac.ir  
  معصومه    اژدهاک    مترجمی زبان انگلیسی    Mas.Azhdehak.lng@iauctb.ac.ir  
  صدیقه    اسماعیلی    مترجمی زبان انگلیسی    Sed.Esmaeili.lng@iauctb.ac.ir  
  وحید    اقائی حاجی اقا    زبان وادبیات انگلیسی    Vah.AghaeiHajiAgha.lng@iauctb.ac.ir  
  شیوا    الفت    مترجمی زبان انگلیسی    shi.olfat.lng@iauctb.ac.ir  
  امیرنادر    الهی    آموزش زبان انگلیسی    Ami.Elahi.lng@iauctb.ac.ir  
  نیلوفر    امن زاده    زبان وادبیات انگلیسی    Nil.Amanzadeh.lng@iauctb.ac.ir  
  امیرعلی    امینی    مترجمی زبان انگلیسی    Ami.Amini.lng@iauctb.ac.ir  
  فرانک    اهی    زبان وادبیات انگلیسی    far.ahi.lng@iauctb.ac.ir  
  فاطمه    ایزدی فکور    آموزش زبان انگلیسی    fat.ezadifakoor.lng@iauctb.ac.ir  
  رضا    ایمانی    آموزش زبان انگلیسی    Rez.Imani.lng@iauctb.ac.ir  
  رعنا    ایمانی    آموزش زبان انگلیسی    raa.imany.lng@iauctb.ac.ir  
  اسماعیل    باقری خلیلی    آموزش زبان انگلیسی    Esm.BagheriKhalili.lng@iauctb.ac.ir  
  مرجان    بویه زاده    آموزش زبان انگلیسی    Mar.Bouyezade.lng@iauctb.ac.ir  
  مریم    پادگانه    مترجمی زبان انگلیسی    mar.padeganeh.lng@iauctb.ac.ir  
  غلامرضا    پارسی    آموزش زبان انگلیسی    gho.parsi.lng@iauctb.ac.ir  
  میترا    پریوش    آموزش زبان انگلیسی    Mit.Parivash.lng@iauctb.ac.ir  
  نینا    پزشک همدانی    زبان وادبیات انگلیسی    Nin.PezeshkHamedani.lng@iauctb.ac.ir  
  مریم    پهلوانی    مترجمی زبان انگلیسی    mar.pahlevani.lng@iauctb.ac.ir  
  ازاده    تک روستا    آموزش زبان انگلیسی    aza.takroosta.lng@iauctb.ac.ir  
  مریم    تمیمی    مترجمی زبان انگلیسی    mar.tamimi.lng@iauctb.ac.ir  
  پردیس    ثابت    زبان وادبیات انگلیسی    Par.Sabet.lng@iauctb.ac.ir  
  علی    جعفر فلاح    زبان وادبیات انگلیسی    ali.jafarfallah.lng@iauctb.ac.ir  
  علی اصغر    جعفریاری    آموزش زبان انگلیسی    ali.jafaryari.lng@iauctb.ac.ir  
  مریم    جناب    مترجمی زبان انگلیسی    mar.jenab.lng@iauctb.ac.ir  
  رویا    جولانی    آموزش زبان انگلیسی    roy.jolani.lng@iauctb.ac.ir  
  راحله سادات    حسینی    آموزش زبان انگلیسی    rah.hosseini.lng@iauctb.ac.ir  
  سمیراسادات    حسینی زاده    آموزش زبان انگلیسی    sam.hosseinizadeh.lng@iauctb.ac.ir  
  سیدشهرام    حسینی شفیع    مترجمی زبان انگلیسی    SAY.HOSEINISHAFIE.lng@iauctb.ac.ir  
  حمیرا    خاتمی    آموزش زبان انگلیسی    hom.khatami.lng@iauctb.ac.ir  
  بنفشه    خاکپور    آموزش زبان انگلیسی    Ban.Khakpour.lng@iauctb.ac.ir  
  نجمه    خاوریان    آموزش زبان انگلیسی    Naj.Khavarian.lng@iauctb.ac.ir  
  فاطمه    خضوعی ابیانه    زبان وادبیات انگلیسی    fat.khozooiabyaneh.lng@iauctb.ac.ir  
  زهره    خیمه گرد    آموزش زبان انگلیسی    zoh.kheimegard.lng@iauctb.ac.ir  
  صفیه    داوطلب ساروکلایی    مترجمی زبان انگلیسی    Saf.DavtalabSarokolaiee.lng@iauctb.ac.ir  
  الهه    دشت پیما    مترجمی زبان انگلیسی    Ela.Dashtpeyma.lng@iauctb.ac.ir  
  سجاد    رازانی    آموزش زبان انگلیسی    saj.Razani.lng@iauctb.ac.ir  
  شهرزاد    رازه    زبان وادبیات انگلیسی    Sha.Razeh.lng@iauctb.ac.ir  
  سمانه    رستم خانی    مترجمی زبان انگلیسی    sam.rostamkhani.lng@iauctb.ac.ir  
  سینا    رهبر    مترجمی زبان انگلیسی    sin.rahbar.lng@iauctb.ac.ir  
  آذین    زیارتی    آموزش زبان انگلیسی    azi.ziarati.lng@iauctb.ac.ir  
  ثمره    سالمی    آموزش زبان انگلیسی    Sam.Salemi.lng@iauctb.ac.ir  
  رویا    ستاری شمس اباد    آموزش زبان انگلیسی    Roy.Sattarishamsabad.lng@iauctb.ac.ir  
  شهره    سلیم شقاقی    آموزش زبان انگلیسی    sho.salimshaghaghi.lng@iauctb.ac.ir  
  علیرضا    سهرابی    مترجمی زبان انگلیسی    Ali.sohrabi.lng@iauctb.ac.ir  
  هانیه    شایگان فاطمی    زبان وادبیات انگلیسی    han.shayeganfatemi.lng@iauctb.ac.ir  
  اکرم    شریفی    مترجمی زبان انگلیسی    Akr.Sharifi.lng@iauctb.ac.ir  
  نرجس    شریفی    مترجمی زبان انگلیسی    Nar.Sharifi.lng@iauctb.ac.ir  
  حسین    شعبانی لیالستانی    مترجمی زبان انگلیسی    Hos.Sha'bani.lng@iauctb.ac.ir  
  ندا    شکاری    زبان وادبیات انگلیسی    ned.shekari.lng@iauctb.ac.ir  
  صادق    صالح محمد علی نژاد     زبان وادبیات انگلیسی      Sad.SalehMohammadAliNejad.lng@iauctb.ac.ir   
   اعظم      صالحی      آموزش زبان انگلیسی      Aza.Salehi.lng@iauctb.ac.ir   
   فاطمه      صدیق طالمی      آموزش زبان انگلیسی      Fat.SedighTelemi.lng@iauctb.ac.ir   
   الهام      صلواتی      مترجمی زبان انگلیسی      Elh.Salavati.lng@iauctb.ac.ir   
   زینب      طاهری ریکنده      مترجمی زبان انگلیسی      zei.taheriraykande.lng@iauctb.ac.ir   
   نرگس      طحانیان      مترجمی زبان انگلیسی      Nar.Tahanian.lng@iauctb.ac.ir   
   ساناز کلیمه      طوبیان      مترجمی زبان انگلیسی      san.toubian.lng@iauctb.ac.ir   
   مرضیه      عابدی داریانی      آموزش زبان انگلیسی      Mar.AbediDariani.lng@iauctb.ac.ir   
   حمزه      عالی فر      زبان وادبیات انگلیسی      ham.Alifar.lng@iauctb.ac.ir   
   محمدعلی      عباس محسن      زبان وادبیات انگلیسی      Moh.AbbasMohsen.lng@iauctb.ac.ir   
   محمد      عبدالملکی      آموزش زبان انگلیسی      Moh.Abdolmaleki.lng@iauctb.ac.ir   
   صبا      عبدالهی کاکرودی      مترجمی زبان انگلیسی      Sab.AbdollahiKakroodi.lng@iauctb.ac.ir   
   فرحناز      عبدی      آموزش زبان انگلیسی      Far.Abdi.lng@iauctb.ac.ir   
   الهام      عرفانی      مترجمی زبان انگلیسی      Elh.Erfani.lng@iauctb.ac.ir   
   جلال      عزیزی خاتقاهی      آموزش زبان انگلیسی      jal.azizikhaneghahi.lng@iauctb.ac.ir   
   گلشن      عسگریان      مترجمی زبان انگلیسی      Gol.Asgarian.lng@iauctb.ac.ir   
   معصومه      علی اکبری ثانی      زبان وادبیات انگلیسی      mas.aliakbarisani.lng@iauctb.ac.ir   
   پرستو      علی زاده اقیانوس      آموزش زبان انگلیسی      par.Alizadehoghyanoos.lng@iauctb.ac.ir   
   حامد      علیمردانی      آموزش زبان انگلیسی      Ham.Alimardani.lng@iauctb.ac.ir   
   سیدنیما      عمادی      زبان وادبیات انگلیسی      Sey.Emadi.lng@iauctb.ac.ir   
   مهدیس      فتوحی      آموزش زبان انگلیسی      Mah.Fotouhi.lng@iauctb.ac.ir   
   خدیجه      فرجی ماهفروزی      آموزش زبان انگلیسی      Kha.FarajiMahfrouzi.lng@iauctb.ac.ir   
   زینب      قاسمی قارنه      مترجمی زبان انگلیسی      Zey.GhasemiGharneh.lng@iauctb.ac.ir   
   مجید      قبادی      زبان وادبیات انگلیسی      Maj.Ghobadi.lng@iauctb.ac.ir   
   کامبیز      قدسی      آموزش زبان انگلیسی      Kam.Qudsi.lng@iauctb.ac.ir   
   محمدامین      کرامت      مترجمی زبان انگلیسی      Moh.Keramat.lng@iauctb.ac.ir   
   هوشنگ      کردمنجیری      آموزش زبان انگلیسی      Hoo.KordManjiri.lng@iauctb.ac.ir   
   زهره      کرمی      آموزش زبان انگلیسی      zoh.karami.lng@iauctb.ac.ir   
   الناز      کفایی نقی پور      آموزش زبان انگلیسی      Eln.Kafaee.lng@iauctb.ac.ir   
   میترا      کنگانی      آموزش زبان انگلیسی      Mit.Kangani.lng@iauctb.ac.ir   
   طاهره      کیانی      مترجمی زبان انگلیسی      Tah.kiani.lng@iauctb.ac.ir   
   علیرضا      کیانیان      مترجمی زبان انگلیسی      Ali.Kianian.lng@iauctb.ac.ir   
   زهرا      کیوانی      مترجمی زبان انگلیسی      zah.keyvani.lng@iauctb.ac.ir   
   شیما      گرجی      آموزش زبان انگلیسی      shi.gorji.lng@iauctb.ac.ir   
   حمیدرضا      گلستانی      زبان وادبیات انگلیسی      Ham.Golestani.lng@iauctb.ac.ir   
   مهدیه      گلستانی      آموزش زبان انگلیسی      Mah.Golestani.lng@iauctb.ac.ir   
   راحله      گنجی کاشان      آموزش زبان انگلیسی      rah.ganjikashan.lng@iauctb.ac.ir   
   سمیرا      گودرزی      مترجمی زبان انگلیسی      sam.goodarzi.lng@iauctb.ac.ir   
   محمدرضا      محسنی      مترجمی زبان انگلیسی      MOH.MOHSENI.lng@iauctb.ac.ir   
   افسانه      محمودی یزدانی      زبان وادبیات انگلیسی      Afs.MahmoudiYazdani.lng@iauctb.ac.ir   
   میلاد      محمودیان      زبان وادبیات انگلیسی      Mil.Mahmoodian.lng@iauctb.ac.ir   
   زهرا      مرادی      آموزش زبان انگلیسی      zah.moradi.lng@iauctb.ac.ir   
   زینب      مرادی فرادنیه      زبان وادبیات انگلیسی      zei.moradi.lng@iauctb.ac.ir   
   علی      مرتضی پور      مترجمی زبان انگلیسی      Ali.Mortezapoor.lng@iauctb.ac.ir   
   مانا      مزینانی      مترجمی زبان انگلیسی      man.mazinani.lng@iauctb.ac.ir   
   معصومه      مشهدی لطفعلی      مترجمی زبان انگلیسی      mas.mashhadilotfali.lng@iauctb.ac.ir   
   هرمز      معروفخانی      آموزش زبان انگلیسی      Hor.Maroufkhani.lng@iauctb.ac.ir   
   سارا      معصومی      آموزش زبان انگلیسی      Sar.Massoumi.lng@iauctb.ac.ir   
   زهرا      ملامحمد اغبلاغی      آموزش زبان انگلیسی      Zah.MollamohamadAghbolaghi.lng@iauctb.ac.ir   
   مژگان      ممدوحی      مترجمی زبان انگلیسی      moj.mamdouhi.lng@iauctb.ac.ir   
   یوسف      منصورزاده      مترجمی زبان انگلیسی      You.Mansoorzadeh.lng@iauctb.ac.ir   
   محیا      مه ابادی      آموزش زبان انگلیسی      Mah.Mahabadi.lng@iauctb.ac.ir   
   حمزه      مهتدی      آموزش زبان انگلیسی      Ham.Mohtadi.lng@iauctb.ac.ir   
   آریا      مهتدی حقیقی      مترجمی زبان انگلیسی      Ari.MohtadiHaghighi.lng@iauctb.ac.ir   
   اکرم      میرزایی      آموزش زبان انگلیسی      Akr.Mirzaei.lng@iauctb.ac.ir   
   فهیمه      میرزایی سفیدابی فراهانی      مترجمی زبان انگلیسی      fah.mirzaeesefidabifarahani.lng@iauctb.ac.ir   
   سمیرا      میرغفاری      آموزش زبان انگلیسی      sam.mirghaffari.lng@iauctb.ac.ir   
   مایده      نادعلی هزاوه      مترجمی زبان انگلیسی      Mae.NadaliHezaveh.lng@iauctb.ac.ir   
   شهزاد      نحوی پور فریدنی      مترجمی زبان انگلیسی      sha.nahvipour.lng@iauctb.ac.ir   
   راضیه      ندیم      آموزش زبان انگلیسی      raz.nadim.lng@iauctb.ac.ir   
   زهرا      نوتاش      زبان وادبیات انگلیسی      Zah.Notash.lng@iauctb.ac.ir   
   شیوا      نوروزی      مترجمی زبان انگلیسی      Shi.Norouzi.lng@iauctb.ac.ir   
   زهره      نیکوصحبت رجبی      زبان وادبیات انگلیسی      zoh.nikoosohbat.lng@iauctb.ac.ir   
   پریسا      هادیان      مترجمی زبان انگلیسی      par.hadiyan.lng@iauctb.ac.ir   
   فریبا      همتی      مترجمی زبان انگلیسی      Far.hemmati.lng@iauctb.ac.ir   
   مجید      هودن      آموزش زبان انگلیسی      maj.houdan.lng@iauctb.ac.ir   
   ابراهیم      هونان مهربانی      مترجمی زبان انگلیسی      Ebr.HoonanMehrabani.lng@iauctb.ac.ir   
   نیلوفر      وصلی      زبان وادبیات انگلیسی      nil.vasli.lng@iauctb.ac.ir   
   ام البنین      وفادار      زبان وادبیات انگلیسی      omo.vafadar.lng@iauctb.ac.ir   
   پاندورا      یارندپور      مترجمی زبان انگلیسی      PAN.YARANDPOUR.lng@iauctb.ac.ir