گروه زبان آلمانی

دانشجویان دوره کارشناسی ارشدگروه زبان آلمانی

نام نام خانوادگی رشته ایمیل
الهه آموزگار آموزش زبان آلمانی Ela.Amuzgar.lng@iauctb.ac.ir
ازاده انصاری آموزش زبان آلمانی Aza.Ansari.lng@iauctb.ac.ir
مژگان بابایی برنا آموزش زبان آلمانی Moj.BabaieBorna.lng@iauctb.ac.ir
یاسمن توکلی معین آموزش زبان آلمانی yas.tavakolimoin.lng@iauctb.ac.ir
الناز حجاب آموزش زبان آلمانی Eln.Hejab.lng@iauctb.ac.ir
مینا خامنوی خیابانی آموزش زبان آلمانی min.khamenavikhiabani.lng@iauctb.ac.ir
سپیده زرگری آموزش زبان آلمانی sep.zargari.lng@iauctb.ac.ir
محمد صبوری آموزش زبان آلمانی moh.sabouri.lng@iauctb.ac.ir
شعله صمیمی آموزش زبان آلمانی Sho.Samimi.lng@iauctb.ac.ir
سونا غلامی بیرامی آموزش زبان آلمانی son.gholamibeirami.lng@iauctb.ac.ir
مرتضی کاظمی نشاط آموزش زبان آلمانی Mor.KazemiNeshat.lng@iauctb.ac.ir
نازیا کبابیان آموزش زبان آلمانی naz.kababiyan.lng@iauctb.ac.ir
فاطمه لطیفی آموزش زبان آلمانی fAT.LATIFI.lng@iauctb.ac.ir
فرنوش محمودی آموزش زبان آلمانی Far.Mahmoudi.lng@iauctb.ac.ir
سارا مشکین کیا آموزش زبان آلمانی sar.meshkinkiya.lng@iauctb.ac.ir
میلاد مظفری آموزش زبان آلمانی MIL.MOZAFARI.lng@iauctb.ac.ir
زهرا نجف پور آموزش زبان آلمانی Zah.Najafpour.lng@iauctb.ac.ir
زهرا نقیب آموزش زبان آلمانی Zah.Naghib.lng@iauctb.ac.ir