گروه زبان فرانسه

فرانسه گرایش  ادبیات فرانسه

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه شخصی

محمد /زیار استادیار http://m-ziar-france.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
آناهیتا سادات /قائم مقامی استادیار http://a-ghaemmaghami-france.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

آنت /آبکه

استادیار

http://a-abkeh-france.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

ندا /آتش وحیدی

استادیار

http://n-atashvahidi-france.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

محمدرضا /ابراهیمی

استادیار

http://m-ebrahimi-france.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

ژینوس/شیروان

 

 

فریبا /اشرفی

استادیار

http://f-ashrafi-france.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

عفت /الله وردی

استادیار

http://e-allahverdi-france.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

لیلا/غفوری غروری

 

 

مهدی /حیدری

استادیار

http://m-heidari-france.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

فهیمه /دستمالچیان

استادیار

http://f-dastmalchian-france.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

پانته آ /رحیم تبریزی

استادیار

http://p-rahimtabrizi-france.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

رویا /رزاقی

استادیار

http://r-razaqi-france.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

نازنین/سلیمانی سوادکوهی

استادیار

http://n-soleimanisavadkoohi- france.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

آشیا /شیوا

استادیار

 

آزیتا /لسانی

استادیار

http://a-lesani-france.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

شهرزاد /ماکوئی

استادیار

http://s-makouei-france.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

مرتضی بابک /معین

استادیار

 

جعفر جهانگیر /میرزا حسابی

استادیار

http://j-mirzahesabi-france.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

غلامرضا /شکرانی

استادیار

http://g-shokrani-france.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

فاطمه /صمصام بختیاری

استادیار

http://f-samsambakhtiari-france.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html