گروه زبان آلمانی

اعضای هیات علمی گروه آلمانی

گرایش آلمانی با گرایش  «  ادبیات »  آلمانی

نام و نام خانوادگی

آخرین مرتبه دانشگاهی

صفحه شخصی

الهام /رحمانی منفرد

استادیار

http://e-rahmanimofrad-germany.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

مهری /قدیمی نوران

استادیار

http://m-ghadiminouran-germany.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

حبیب /کمالی روستا

استادیار

http://h-kamaliroosta-germany.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

افسون/گودرزپورعراق

استادیار

http://a-goudarzpouraragh-germany.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

حمید /میرزاآقا

مربی

http://h-mirzaagha-germany.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

 

اعضای هیات علمی گروه زبان آلمانی

 

زبان آلمانی  با گرایش « آموزش  »  زبان آلمانی

نام و نام خانوادگی

آخرین مرتبه دانشگاهی

صفحه شخصی

پرستو/پنجه شاهی

استادیار

http://p-panjeshahi-germany.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

فاطمه/ترکمان دهنوی

مربی

http://f-torkamandehnavi-germany.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

حمیدرضا/ حاجی قاسم

مربی بورسیه

http://h-hajighasem-germany.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

پرستو /خانبانی

استادیار

http://p-khanbani-germany.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

فاطمه /خداکرمی

استادیار

http://f-khodakarami-germany.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

پریسا /درخشان مقدم

استادیار

http://p-derakhshanmoghaddam-germany.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

ثریا /رسولی

مربی

http://s-rasooli-germany.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

فیروزه/رفیعی

مربی

http://f-rafiee-germany.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

سیدمحمدرضا /سعید

مربی

 

سوسن /صفاوردی طاق

مربی

http://s-safaverdi-germany.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

محمد/ ظروفی

استاد

http://m-zoroufi-germany.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

آرمین/ فاضل زاد

استادیار

http://a-fazelzad-germany.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

سیدسعید /فیروزآبادی

استادیار

http://s-firoozabadi-germany.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

ماشاءاله /مقدسی

مربی

 

فخرالسادات /مومن

مربی

http://f-momen-germany.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

ماریا /ناصر

استادیار

http://m-naser-germany.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

محمود/ نظری

مربی

http://m-nazari-germany.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html