مدیر گروه

مدیر گروه ادبیات انگلیسی

مشخصات شخصی :

نام و نام خانوادگی :دکتر جلال سخنور

تاریخ تولد:  1322 درنیشابور

مرتبه دانشگاهی : استاد تمام پایه 34

مشخصات  تحصیلی:

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه مشهد 1346(رساله:صور خیال در نمایشنامه جولیوس سزار اثر شکسپیر)

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه لندن  (رساله : ادوارد تامس و رابرت فراست شاعران طبیعت)

دکتری زبان وادبیات انگلیسی از دانشگاه لیل (فرانسه) (رساله: بررسی شعر معاصر آمریکا از 1945 تا 1976 در ارتباط با زبان و فرهنگ.)

 

پست الکترو.نیکی:  j-sokhanvar@sbu.ac.ir  وnakhoslaj@gmail.com   

 

سوابق کاری و فعالیت های علمی:

1-تدریس دروس تخصصی زبان و ادبیات انگلیسی(ترجمه ادبی/ تاریخ ادبیات/ فنون و صناعات  در کارشناسی) دانشگاه شهید بهشتی از سال 1354

2- تدریس شناخت ادبیات/ نقد ادبی/ شعر انگلیسی در کارشناسی ارشد از بدو تاسیس در 1369

2- همکاری با گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی قم بمدت 7 سال .

3مدیریت گروه زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال (4 سال)

3- تدریس فلسفه ادبیا ت و شعر انگلیسی در دوره دکتری از بدو تاسیس در 1382

4-سرپرستی کمیته زبانهای خارجی و زبانشناسی وزارت علوم تحقیقات و فناوری تا سال 1389

5-عضویت در گرو ه علوم انسانی دفتر گسترش آموزش عالی از سال 1370  تا کنون

6-سرپرست گروه های زبان و ادبیات کشور وزارت علوم تحقیقات و فناوری تا سال 1389

7عضو شورایعالی برنامه ریزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری تا سال 1389

8- سردبیر مجله علمی- پژوهشی "نقد زبان و ادبیات خارجی " دانشگاه شهید بهشتی

9- مدیر هسته مطالعات ترجمه تا سال 1393

مقالات :

1.  "درآمدی بر نقد جامعه شناختی"      مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه

 شهید بهشتی شماره 1    1366

2."Teaching Guide to Preparing for the Literature Examination

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی شماره 4 1368

3- "شکسییر یک هنرمند زنده"      مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه

شهید بهشتی 1369

4- "نقدی بر زندگی و آثار امیلی دیکنسون"       =            =            = 1370                           

5- " تنش و جاذبه در ترجمه"           =          =             =        =    1371               

6- " فلسفه هنر و تولستوی" مجله بین المللی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران    1372               

7- "خلقیات راسکین" مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی 1373   

          

8- "از شکل گرایی تا ساختار زدائی در ادبیات"   مجله بین المللی دانشکده ادبیات   

   دانشگاه تهران    1374    

9- "نقدی بر احوال و آثار امرسون"     یزوهشنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید بهشتی   1375

10-  "ساختار زدائی در ادبیات"    =     =           =      =   شماره 21    1376

11-  "نظریه یردازی در نقد معاصر"   =       =     =       شماره 25        1378.

12-  "تحلیل ادبیات انگلیس در عصر رمانتیک"   =       =   شماره 37    1382 

13-    مقاله   "  بینامتنیت در رمان های پیتر اَکروید" با همکاری سعید سبزیان در پژوهشنامه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی شماره 58 تابستان 87

14-.-بررسی تاثیر اسطوره شهرزاد بر رمان پسامدرن شیمر نوشته جان بارت. فصلنامه نقد زبان  و ادبیات خارجی شماره 2 تابستان 1388.

15- "بررسی قدرت در رمان بازمانده روز اثر کازئوایشی گورو"(با همکاری سفانه محقق/  سارا ایلخانی) کتاب ماه شماره 35 اسفند 1388. ص 46-53

16-"خوانش فوکوئی رمان های تونی ماریسون" (با همکاری خانم ئکتر سیما فرشید)  در مجله بین المللی هنر و علوم 1389

17- "جامعه ناممکن و بازگشت امر سیاسی در رمان بهشت (1997) اثر تونی موریسون(با همکاری آقای دکتر عرفان رجبی) مجله نقد زبان و ادبیات خارجی شماره 10 تابستان 1392.

18- بررسی مفهوم خرده فرهنگ مقاومت سیاهپوشان و شکل گیری آن در شعر امیری باراکا (با همکاری آقایان دکتر جعفری و سید شهاب الدین ساداتی) مجله نقد زبان و ادبیات خارجی شماره 11 زمستان  1392.

 

کتابهای نامبرده عبارتند از:

 

تالیف به زبان انگلیسی :

  1.    فنون و صناعات ادبی            انتشارات سمت            (1385چاب ششم )

  2.   گزیده نظم و نثر نورتون            نشر اشتیاق                (1385 چاب سوم)

  3.     داستانهای کوتاه برای بیان شفاهی (با همکاری هدیه اکبری) انتشارات دانشگاه

  4.  آزاد اسلامی 1378

  5.     سیری در تاریخ ادبیات انگلیس                    انتشارات زبانکده    (1379)

  6. تفسیرهای نمایشنامه                          انتشارات رهنما   (1386)

 

تالیف به فارسی:

7- تئاتر و هنرهای نمایشی                انتشارات   دانشگاه آزاد اسلامی    (1373)

8- نقد ادبی معاصر                               انتشارات رهنما.                  (1379)  

9- فرهنگ اصطلاحات ادبی (با همکاری سیما زمانی)   نشر اشتیاق         ( 1382)                   

10-  ساخت نمایش                              انتشارات رهنما.                      (1385)

11-درسنامه نظریه ادبی ترجمه از مری کلیگز    نشر اختران                 (1388)

 

 ترجمه

12نظریه ادبی و نقد عملی (ترجمه از رامان سلدن با همکاری سیما زمانی). انتشارات  بویندگان نور. (1376)

 

عنوان طرحهای پزوهشی

 پرو‍زه تئاتر و هنرهای نمایشی دانشگاه شهید بهشتی 1370-72

بررسی تطبیقی تئاتر غربی و نمایش شرقی 1382 

 

نمونه رسالات دکتری

  1. حسن روحوند خوانش فرهنگی مکان در داستانهای جومپا لاهیری.

  2. مهدی شفیعیان متافیزیک حضور و شعر اجرایی معاصر امریکا 

  3. عرفان رجبی—خوانش تحلیلی گفتمان انتقادی از رمان های تونی ماریسون: شیوه های هویت

 

پست الکترونیکی:

  j-sokhanvar@sbu.ac.ir

دانلود رزومه