مدیر گروه

مدیر گروه عمومی

مشخصات شخصی:

  • نام و نام خانوادگی: خانم شادی مشیرزاده مویدی

  • مرتبه علمی: مربی

  • تاریخ تولد: 1343

  • محل تولد: تهران

 مشخصات تحصیلی:

 

  •  کارشناسی ارشد: رشته آموزش زبان انگلیسی  – سال اخذ مدرک: 1373 – نام دانشگاه: دانشگاه تریبت معلم تهران،تهران، ایران

  • کارشناسی: رشته دبیری زبان انگلیسی – سال اخذ مدرک: 1369– نام دانشگاه : دانشگاه تربیت معلم تهران،تهران، ایران

 

سمت های اجرایی:

 مدیر گروه  زبان عمومی از سال 1393 تا کنون

 

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 ترجمه کتاب

 

زمینه های پژوهشی:

آموزش زبان انگلیسی. زبانشناسی کاربردی. ترجمه

 

سوابق آموزشی:

عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1375 تاکنون

تدریس دردانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1373 تا 1378

تدریس در دانشگاه سوره از سال 1373

تدریس در موسسه آموزش عالی علامه قطب راوندی از سال 1386 تا 1388

 

آدرس پست الکترونیکی:

sha.moshirzadeh@iauctb.ac.ir

 

دانلود رزومه