درباره گروه

گروه زبان فرانسه

گروه زبان فرانسه از سال 1362 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی با گرایش زبان و ادبیات فرانسه و مترجمی فرانسه آغاز به فعالیت نموده و در حال حاضر با 2 گرایش : زبان و ادبیات فرانسهمترجمی زبان فرانسه در مقطع کارشناسی ، 3 گرایش : ادبیات، مترجمی و آموزش زبان فرانسه در مقطع کارشناسی ارشد و یک گرایش : زبان و ادبیات در مقطع دکترا به جذب دانشجو می پردازد .

در حال حاضر 26 عضو هیات علمی تمام وقت با مرتبه استادیار و یک نیمه وقت با مرتبه دانشیار برای آموزش و تربیت فرهیختگان اشتغال دارند .