اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه فرانسه

فرانسه گرایش  ادبیات فرانسه

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

آنت /آبکه

استادیار

 

ندا /آتش وحیدی

استادیار

 

رویا /ابراهیمی

استادیار

 

محمدرضا /ابراهیمی

استادیار

 

سهیلا /اسمعیلی

استادیار

 

فریبا /اشرفی

استادیار

 

عفت /الله وردی

استادیار

 

ربابه شهلا /حائری

استادیار

 

مهدی /حیدری

استادیار

 

فهیمه /دستمالچیان

استادیار

 

پانته آ /رحیم تبریزی

استادیار

 

رویا /رزاقی

استادیار

 

محمد /زیار

استادیار

 

نازنین/سلیمانی سوادکوهی

استادیار

 

آرشیا /شیوا

استادیار

 

مریم /صعودی پور

استادیار

 

لیلا /غفوری غروی

استادیار

 

آناهیتا سادات /قائم مقامی

استادیار

 

سیدفضل اله /قدسی

استادیار

 

آزیتا /لسانی

استادیار

 

شهرزاد /ماکوئی

استادیار

 

مرتضی بابک /معین

استادیار

 

جعفر جهانگیر /میرزا حسابی

استادیار

 

غلامرضا /شکرانی، آزمایشی

استادیار

 

فاطمه /صمصام بختیاری ، آزمایشی

استادیار

 

علی /عباسی، نیمه وقت

دانشیار