مدیر گروه

 

مدیر گروه زبان فرانسه

 

مشخصات شخصی:

نام و نام خانوادگی:دکتر جعفر جهانگیر میزا حسابی

مرتبه علمی:استادیار

تاریخ تولد: 2 / 1 / 1337

محل تولد: تهران

 

 مشخصات تحصیلی:

 دکتری:

رشته: ادبیات تطبیقی

گرایش: ادبیات فرانسه

 سال اخذ مدرک :1377

 نام دانشگاه : سوربن – پاریس 4

 

 کارشناسی ارشد:

رشته : ادبیات تطبیقی

گرایش : ادبیات فرانسه

سال اخذ مدرک : 1374

نام دانشگاه : سوربن – پاریس 4

 

کارشناسی:

رشته : ادبیات مدرن

گرایش : ادبیات فرانسه

سال اخذ مدرک : 1372

نام دانشگاه : پاریس 8

 

سمت های اجرایی:

 

از 1386 تا 1389مدیرگروه زبان وادبیات فرانسه – دانشگاه آزاداسلامی – واحدتهران مرکز

 

از 1391 تا امروز مدیر گروه زبان و ادبیات فرانسه – دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکز

 

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 3 مقاله علمی پژوهشی  - 2 سخنرانی دردانشگاههای دولتی – 3 مقاله – چاپ یک کتاب گرامر ( جمعی ) – 2 کتاب ترجمه چاپ شده ودرحال چاپ – تالیف یککتاب درحال چاپ –

 

زمینه های پژوهشی:

ادبیات تطبیقی – رونشناسی

 

سوابق آموزشی:

 ازسال 1379 تاامروزتدریس درگروه زبان وادبیات فرانسه درمقاطع کارشناسی – ارشدودکتری

مدعودردانشگاههای دولتی

 

آدرس پست الکترونیکی:

j_mirzahessabi@yahoo.com

 

دانلود رزومه