مدیر گروه

مدیر گروه زبان انگلیسی

 

مشخصات شخصی:

 • نام و نام خانوادگی:  خانم  مژگان منصوری

 • مرتبه علمی: مربی

 • تاریخ تولد:1341 

 • محل تولد: تهران

 • ایمیل: moj.mansouri@iauctb.ac.ir 

 مشخصات تحصیلی:

 

 •  کارشناسی ارشد: زبان انگلیسی - گرایش آموزش – 1375 – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 • کارشناسی:کارشناسی زبان انگلیسی - گرایش منرجمی – 1372 – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 

سمت های اجرایی:

 • مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی از سال 1387 تا کنون

 

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 • تالیف 6 کتاب دیر زمینه ادبیات انگلیسی

 • ترجمه یک کتاب و چندین مقاله تخصصی و غیرتخصصی در ژورنالهای معتبر

 • ارایه دو مقاله در کنفرانسهای بین المللی

 

زمینه های پژوهشی:

 • بررسی مسایل و مشکلات مربوط به آموزش زبان

 • بررسی مسایل و مشکلات مربوط به آموزش ترجمه

 

سوابق آموزشی:

 • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 • مدرس مدعو دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 • مدرس مدعو دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 • مدرس و سوپروایزر موسسات مختلف آموزش انگلیسی

 

آدرس پست الکترونیکی:

moj.mansouri@iauctb.ac.ir

 

دانلود رزومه