درباره گروه

گروه ارمنی

گروه زبان ارمنی در مهرماه 1374 تاسیس گردید و مهرماه امسال بیستمین سال فعالیت خود را جشن خواهد گرفت ، این گروه در مقطع کارشناسی فعالیت خود را آغاز کرده ، با وجود تلاش فراوان امکان راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد تاکنون میسر نشده است .

در بدو تاسیس تعداد اعضای هیات علمی تمام وقت دو نفر بودند که در حال حاضر یک نفر می باشد .