درباره گروه

گروه ارمنی

گروه زبان ارمنی در مهرماه 1374 تاسیس گردید و مهرماه امسال بیست و سومین سال فعالیت خود را جشن خواهد گرفت ، این گروه در مقطع کارشناسی فعالیت خود را آغاز کرده ، با وجود تلاش فراوان امکان راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد تاکنون میسر نشده است .در بدو تاسیس تعداد اعضای هیات علمی تمام وقت دو نفر بودند که در حال حاضر یک نفر می باشد .