درباره گروه

گروه زبان آلمانی

گروه زبان آلمانی در سال 1364 با تنها مقطع دوره کارشناسی گرایش مترجمی شروع بکار کرد . پس از چندی ، گرایش ادبیات نیز به آن اضافه گردید .

با بررسیهای بعمل آمده مقطع کارشناسی ارشد با گرایش آموزش زبان آلمانی نیز تاسیس گردید .

در آن زمان دوره دکتری وجود نداشت ، البته در حال حاضر نیز فقط دانشگاه تهران مجری آن است . در سال 1391 جشن بیست و پنجمین سال تاسیس گروه آلمانی در دانشکده زبانهای خارجی برگزار گردید . در سال آینده در مقطع کارشناسی ارشد گرایش های مترجمی و ادبیات راه اندازی میشود . گروه آلمانی در حال حاضر جایگاه خاصی در بین هم گروههای خود در دانشگاههای دولتی ( تهران ، شهید بهشتی و اصفهان ) دارد .

اعضای هیات علمی 21 نفر می باشد :

  1. یک نفر استاد تمام

  2. دوازده نفر استادیار

  3. هشت نفر مربی