مدیر گروه

مدیر گروه زبان آلمانی

مشخصات شخصی:

 • نام و نام خانوادگی:آقای محمد رضا سعید

 • مرتبه علمی: مربی

 • تاریخ تولد:1345 

 • محل تولد: تهران    

 مشخصات تحصیلی:

 •  کارشناسی ارشد: آموزش زبان آلمانی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ،  1375.

 •  کارشناسی: مترجمی زبان آلمانی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ، 1373 .

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 • حیطه تخصصی رشته و موارد مشابه

افتخارات :

 • استاد نمونه

 • حکم تقدیر از ریاست محترم واحد وقت جناب آقای دکتر زارع

 • حکم تقدیر از ریاست محترم وقت واحد جناب آقای دکتر مرادی

 • تقدیر نامه از معاونت محترم وقت آموزش چناب آقای دکتر معین الدین

 

سوابق اجرایی :

از سال 80 الی اواسط 84 مدیر گروه

مدیر کل آموزش از سال 85 الی 88

مشاور رئیس و مدیر کل حوزه ریاست واحد از سال تیر 90 الی 92

آدرس پست الکترونیکی:

smr.said@iauctb.ac.ir