درباره گروه

گروه زبانشناسی

گروه زبانشناسی همگانی از سال 64 – 1363 در مقطع کارشناسی ارشد آغاز به فعالیت کرده است . در سال تحصیلی   88 1387 مقطع کارشناسی در دانشگاه راه اندازی شده و پذیرش دانشجو داشته است . در سال تحصیلی 94 – 1393 گروه زبانشناسی همگانی موفق شده مقطع دکتری زبانشناسی را راه اندازی کند . در حال حاضر 6 عضو هیات علمی تمام وقت دارد که  یک نفر  مرتبه استاد و 5 نفر نیز در مرتبه استادیار می باشند .