مدیر گروه

مدیر گروه زبانشناسی 

 

مشخصات فردی

نام      فروغ

نام خانوادگی      کاظمی

مرتبه علمی       استادیار

                                   f.kazemi.86@yahoo.com           و          for.kazemi.ling@gmail.com   ایمیل

 

مشخصات تحصیلی

 

دکترای تخصصی:

رشته تحصیلی: زبان‌شناسی  

دانشگاه محل تحصیل: واحد علوم و تحقیقات تهران

 سال اخذ مدرک: 1390

 

کارشناسی ارشد:

 رشته تحصیلی: زبان‌شناسی، گرایش آموزش  

 دانشگاه محل تحصیل:  دانشگاه علامه طباطبایی تهران

سال اخذ مدرک:  1384

 

کارشناسی:

رشته تحصیلی: مترجمی زبان انگلیسی

دانشگاه محل تحصیل:  دانشگاه علامه طباطبایی تهران

سال اخذ مدرک: 1380

 

 

سمت های اجرایی

مدیر گروه زبانشناسی واحد تهران مرکزی، از دی ماه 1394

عضو شورای پِژوهشی دانشکده زبانهای خارجی واحد تهران مرکزی

 

فعالیت های اجرایی

    همکاری در برگزاری نخستین کنفرانس زبانشناسی نقشگرا 19 اردیبهشت 1391

    همکاری در تدوین مجموعه مقالات نخستین کنفرانس زبانشناسی نقشگرا 19 اردیبهشت 1391

    همکاری در اصلاح سرفصل های رشته زبانشناسی در مقطع کارشناسی

    شرکت در همایش ها، کنفرانس ها، کارگاه ها و سخنرانی ها در زبانشناسی، آموزش زبان فارسی، ترجمه، مطالعات زبانی، از سال 76 تا کنون                          

   حضور در دوره های دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی در زمینه  های فرهنگی – تربیتی- اجتماعی از 86 تا کنون

                    

سوابق شغلی

استاد مدعو       مرکز گسترش زبان فارسی    دانشگاه بین المللی امام خمینی      واحد دربند     سال 86 تا 87

استاد مدعو       گروه زبان انگلیسی           واحد تهران مرکزی           دانشکده علوم پایه            سال 87 تا 89

استاد مدعو       گروه زبان انگلیسی          واحد تهران مرکزی           دانشکده علوم پایه       نیمسال اول  تاکنون

استاد مدعو       گروه زبان انگلیسی           واحد تهران مرکزی         دانشکده تربیت بدنی          سال 87 تا 89

هیأت علمی      گروه زبانشناسی             واحد تهران مرکزی         دانشکده زبانهای خارجی    سال 87 تا کنون                                                                                      

استاد مدعو       گروه فرانسه                    واحد تهران مرکزی        دانشکده زبانهای خارجی     سال 87 تا88

استاد مدعو       گروه زبان انگلیسی           واحد علوم و تحقیقات       دانشکده علوم پایه              سال 90 تا 92

استاد مدعو       گروه زبان انگلیسی           واحد علوم و تحقیقات       دانشکده علوم انسانی     سال 90 تا 92

استاد مدعو       گروه زبان انگلیسی          واحد علوم و تحقیقات        دانشکده فنی مهندسی      سال 90 تا 92

استاد مدعو       گروه زبانشناسی            واحد علوم و تحقیقات         دانشکده زبان و ادبیات       سال92 تا کنون

 

 

تدریس واحدهای آموزشی

 

تدریس 36 عنوان واحد درسی دانشگاهی شامل:

 

1- رده شناسی زبان، 2- زبان انگلیسی تخصصی، 3- روش تحقیق پیشرفته، مقاله نویسی و رساله نویسی (در مقطع دکتری تخصصی)، 4- اصول معنی شناسی، 5- تجزیه و تحلیل کلام، 6- ساخت واژه، 7- روش تحقیق علمی، 8- مقدمات زبانشناسی، 9- ساخت زبان فارسی، 10- مکاتب جدید زبانشناسی، 11- آواشناسی عمومی (در مقطع کارشناسی ارشد)، 12- زبانشناسی عمومی، 13- زبان انگلیسی تخصصی 1، 14- زبان انگلیسی تخصصی 2، 15- زبان انگلیسی تخصصی 3، 16- زبان انگلیسی تخصصی 4، 17- زبان انگلیسی تخصصی 5، 18- درک خواندن و مکالمه1 (فارسی)، 19- درک خواندن و مکالمه 2 (فارسی)، 20- دستور و نگارش فارسی1، 21- دستور و نگارش فارسی2، 22- اصول و مبانی نظری ترجمه، 23- اصول آموزش زبان، 24- مبانی نظری زبانشناسی1، 25- مبانی نظری زبانشناسی2، 26- مبانی صرف، 27- مبانی کاربردشناسی زبان، 28- مبانی زبانشناسی کاربردی، 29-زبانشناسی مقابله ای، 30- گونه های زبان فارسی، 31- پژوهش های میدانی در زبانشناسی، 32- آشنایی با تاریخ زبانشناسی، 33- اصول جامعه شناسی، 34- واژه شناسی زبان فارسی، 35- زبان انگلیسی پیش دانشگاهی، 36- زبان انگلیسی عمومی (در مقطع کارشناسی).

فعالیت های آموزشی

  آموزش در زمینه: 

 

1- دروس پایه، تخصصی و عمومی زبانشناسی همگانی در سه مقطع  دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی

 2- دروس عمومی و پیش دانشگاهی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی

3- دروس تخصصی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 

فعالیت های پژوهشی

1-  راهنمایی پایان نامه های دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد در واحد تهران مرکزی و دیگر دانشگاهها:

27 عنوان پایان نامه (راهنمایی شده و در حال راهنمایی)

2-  مشاوره پایان نامه های دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد: 8 عنوان پایان نامه

3-    داوری پایان نامه های دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد

4-   انجام داوری مقالات در برخی از مجلات زبانشناسی

5-   چاپ مقاله در حوزه زبان و زبانشناسی در مجله ها، همایش ها و کنفرانس ها

6-   ارائه و ایراد سخنرانی در زمینه مطالعات زبانشناختی

 

 

مقالات تألیفی (در نشریات/ مجلات/ همایش ها )

 

1-   مقاله  "زبان زنان" در نشریه علمی پازند، شماره مجله 25-24، بهار و تابستان1390.

 

2-   مقاله "آغازگرهای متنی در فارسی و انگلیسی بر پایه نقش‌گرایی مایکل هلیدی" در مجموعه مقالات نخستین  کنفرانس زبان‌شناسی نقشگرا، انتشارات حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، اردیبهشت 1391.

 

3-   مقاله "نشانداری  در زبان های  فارسی و انگلیسی بر اساس رویکرد دستور نقشگرای نظام‌مند" مشترک با دکتر آزیتا افراشی، فصلنامه علمی- پژوهشی (ISC) پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی (جستارهای زبانی) دانشگاه تربیت مدرس، دوره چهارم، شماره اول (پیاپی13)، بهار 1392.

 

4-   مقاله  "نشانه شناسی نظام واژگانی مایعات در زبان فارسی" نشریه  علمی پازند، سال هشتم،  شماره 29 تابستان 1391.

 

 5-   مقاله "بررسی انواع آغازگر در متون تخصصی فیزیک فارسی و انگلیسی از منظر فرانقش متنی نظریه نقشگرای هلیدی" مشترک با دکتر آزیتا افراشی، در دو فصلنامه علمی- پژوهشی (ISC)  زبان پژوهی دانشگاه الزهرا، سال چهارم، شماره 8، بهار و تابستان 1392.

 

6-   مقاله  "تحلیل خطاهای دستوری  فارسی آموزان لک زبان" در فصلنامه علمی- پژوهشی (ISC)  پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی (جستارهای زبانی) دانشگاه تربیت مدرس، دوره 5، شماره 2 (پیاپی18)، تابستان 1393.

 

7-  مقاله  "ساخت آغازگری-پایان بخشی در بندهای مرکب متون علمی فارسی بر پایه دستور نظام مند" مجله  علمی- پژوهشی (ISC ) زبانشناخت، سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان 1393.

 

8-    مقاله  "جستاری در نهج‌البلاغه، از منظر نظریه زبانی کارگفت" مجله علمی- پژوهشی  (ISC ) صحیفه مبین شماره 55، سال بیستم، بهار و تابستان 1393.

 

9-   مقاله  "تأملی در قرآن کریم، بررسی زبان‌شناختی برخی از قواعد تجویدی" فصلنامه علمی پازند، زیر چاپ.1393.

 

10-  مقاله  "بررسی کارکرد سطوح تحلیل در رویکرد انتقادی به تحلیل گفتمان: مطالعه موردی فیلم جدایی نادر از سیمین" مشترک با خانم امینه سلمانی سیاه بلاش، دو ماهنامه علمی- پژوهشی (ISC) جستارهای زبانی، دانشگاه تربیت مدرس، زیر چاپ.1394.

 

    11-  "Theme Markedness in Persian And English Medical Texts: A Systemic-Functional Approachمقاله " 

   .2015کشور انگلیس   در مجله نظریه و عمل در  مطالعات زبانی،

 

12- ­  مقاله  "بازنمایی کارکرد­ جنسیت در متون اقناعی مطبوعات زبان فارسی از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی" مشترک با خانم طلایه جعفری، مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن 1394.

 

13-   مقاله  "رویکردی انتقادی به تحلیل گفتمان از دیدگاه لاکلا و موف: مطالعه موردی فیلم زن زیادی" مشترک با خانم اعظم روشنایی فرد جهرمی، مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در آموزش  زبان، دانشگاه تهران، بهمن 1394.

    

14-   مقاله  "تحلیل گفتمان انتقادی در فیلم نامه طلا و مس بر پایه رویکرد لاکلا و موف" مشترک با خانم مژگان علیزاد منیر، مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در آموزش زبان، دانشگاه تهران، بهمن 1394. 

 

15-   مقاله  "بررسی بینازبانی شیوه‌های مجهول‌سازی در برخی از گونه‌های زبانی از دیدگاه رده‌شناسی"، مجموعه مقالات سومین همایش ملی زبانشناسی و آموزش زبان فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1394.

 

16- مقاله  "کارکرد زبانشناسی سازگانی در کتب درسی دانشگاهی، مطالعه کتاب بیوشیمی عمومی"،  مجله علمی- پژِوهشی زبان سمت، زیر چاپ. 1394.

 

17- مقاله "Persuasion Language  in Iranian Newspaper Ads " مشترک با خانم طلایه جعفری، مجله پیشرفت هایی در زبانشناسی کشور هند  دوره ششم، شماره 2. 2016.

 

18- مقاله " آغازگر لایه ای، مفهومی تازه در نقشگرایی"، مجله علمی- پژِوهشی پژِوهشی های زبانی،  دانشگاه تهران، 1394، زیر چاپ.

 

19- مقاله "تحلیل گفتمان انتقادی در متون انگلیسی دوم دبیرستان بر پایه دیدگاه تئون وندایک"، مشترک با خانم شیرین سلیمانی مهر، مجله آموزش زبان و ادبیات، 1394، زیر چاپ.

 

 

20- مقاله "بررسی تطبیقی نام آواها در فارسی و انگلیسی بر اساس نخستین نظریه های نام آوایی" ، مشترک با خانم انیس ابراهیمی، فصلنامه علمی پازند، شماره 40 و 41 ، 1394.

 

21- مقاله "بررسی واج شناختی پربسامدترین نام‌های انتخابی سال 1392 در ایران بر اساس متغیر مذهب"، مشترک با خانم ناهید زینعلی، مجله اقتصاد، فرهنگ و توسعه ملی، 1394

 

 

کتاب ها

 

1- کتاب گونه های تقابل معنایی در اشعار مولانا و نظامی، مشترک با خانم میترا پیشدادیان، نشر لوح محفوظ، 1394 زیر چاپ.

 

2- کتاب واِژه های پربسامد گفتار نوجوانان در شبکه های مجازی، مشترک با خانم سمیرا پشنگ پور، انتشارات راشدین، 1394 زیر چاپ.

 

 

 

سخنرانی ها

 1-    سخنرانی در نشست‌های علمی سالانه  در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با موضوع "زبان زنان"  خرداد ماه 1389.

 

2-    سخنرانی در نخستین کنفرانس زبان‌شناسی نقشگرا، واحد تهران مرکزی با موضوع "آغازگرهای متنی در فارسی و انگلیسی بر پایه نقش‌گرایی مایکل هلیدی" به همراه ارائه مقاله اردیبهشت ماه 1391.

                

3-   سخنرانی در نشست‌های علمی دانشگاه، در دانشکده زبانهای خارجی با موضوع  "برنامه ریزی زبانی"  خردادماه 1393  .

  

4-    سخنرانی در نشست‌های علمی دانشگاه، در دانشکده زبانهای خارجی با موضوع  "کاوشی در کارگفت ها  از  نظرگاه سرل (1976)"  آذرماه 1393.

 

5-   سخنرانی در نشست‌های علمی دانشگاه، در دانشکده زبانهای خارجی با موضوع  "نگاهی رده شناختی به روابط مالک و مملوک در زبانها" اردیبهشت ماه 1394.

  

6-   سخنرانی در نشست‌های علمی دانشگاه، در واحد تهران مرکزی با موضوع  "تعاملات زبانی و ارتباطات بینافرهنگی"  آذرماه 1394.

 

 

دوره های دانش افزایی اعضای هیأت علمی

حضور در:

 1- دوره ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

 2- دوره آشنایی با آیین نامه های پژوهشی و آموزشی

 3- دوره کاربرد فن آوری اطلاعات در تعلیم و تربیت

 4- دوره روانشناسی تربیتی

 5- دوره فلسفه تعلیم و تربیت

6- دوره الگوهای یادگیری و یاددهی

7- دوره انگیزش و یاددهی اثربخش

 8- دوره روانشناسی تحولی مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه هشت

9- دوره برنامه ریزی و تدوین طرح درس دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی سازمان مرکزی

10- دوره اصول تعلیم و تربیت اسلامی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی

11- دوره معرفت شناسی اسلامی و فلسفه علم مرجع برگزار کننده مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی

12- دوره اخلاق حرفه ای مرجع برگزار کننده مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

13- دوره هم اندیشی با محوریت انقلاب اسلامی مرجع برگزار کننده مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

 

 

حوزه های مورد علاقه

زبان‌شناسی نقشگرا

زبان‌شناسی اجتماعی

رده شناسی

تحلیل گفتمان

 

 

افتخارات/ سایر

استاد نمونه گروه آموزش زبان فارسی، مرکز گسترش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی واحد دربند سال تحصیلی87-1386   

 استاد نمونه گروه زبانشناسی، دانشکده زبانهای خارجی، واحد تهران مرکزی، سال تحصیلی 88 - 1387