مدیر گروه

مشخصات فردی

نام :     فروغ

نام خانوادگی  :    کاظمی

مرتبه علمی  :   دانشیار

                                      for.kazemi.ling@gmail.com     و     f.kazemi86@yahoo.com  :     ایمیل

 

مشخصات تحصیلی  

دکترای تخصصی:

رشته تحصیلی: زبان‌شناسی  

دانشگاه محل تحصیل: واحد علوم و تحقیقات تهران

 سال اخذ مدرک: 1390

 

کارشناسی ارشد:

 رشته تحصیلی: زبان‌شناسی، گرایش آموزش  

 دانشگاه محل تحصیل:  دانشگاه علامه طباطبایی تهران

سال اخذ مدرک:  1384

 

کارشناسی:

رشته تحصیلی: مترجمی زبان انگلیسی

دانشگاه محل تحصیل:  دانشگاه علامه طباطبایی تهران

سال اخذ مدرک: 1380

 

سمت های اجرایی

- مدیر گروه زبانشناسی

- رییس تحصیلات تکمیلی گروه آموزشی زبانشناسی

- مدیر گروه زبان ارمنی

- مدیر گروه زبان آلمانی (از اسفند 95 تا مهر 1396)

- رییس تحصیلات تکمیلی گروه زبان آلمانی (از اسفند 95 تا مهر 1396)

- عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده زبانهای خارجی واحد تهران مرکزی

- عضو شورای پِژوهشی دانشکده زبانهای خارجی واحد تهران مرکزی

- عضو شورای فرهنگی مجتمع پیامبر اعظم (دانشکده زبانهای خارجی و دانشکده علوم پایه) واحد تهران مرکزی

- عضو هیات علمی تمام وقت گروه زبانشناسی همگانی

 

افتخارات

  - استاد نمونه گروه آموزش زبان فارسی، مرکز گسترش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی واحد دربند

         سال تحصیلی87-1386   

                                             

      استاد نمونه گروه زبانشناسی، دانشکده زبانهای خارجی، واحد تهران مرکزی، سال تحصیلی 88 - 1387   -

 

پژوهشگر برگزیده سال 1395 در "یازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر و نخبگان".

 

- ارتقاء به مرتبه علمی استادیاری در سال 1390 و اخذ درجه دانشیاری در سال 1395 

 

فعالیت های اجرایی

- دبیر اجرایی نخستین کنفرانس زبانشناسی نقشگرا ، 19 اردیبهشت 1391

-  همکاری در تدوین مجموعه مقالات نخستین کنفرانس زبانشناسی نقشگرا 19 اردیبهشت 1391

- طراح سوالات کنکور دانشگاه ازاد اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد رشته زبانشناسی در سال  1394    

- عضو هیات مصاحبه کننده دانشجویان دکتری زبانشناسی رشته زبانشناسی در سال 1395  

- طراح سوالات کنکور دانشگاه ازاد اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد رشته زبانشناسی در سال 1395

- طراح سوالات کنکور دانشگاه ازاد اسلامی در مقطع دکترای تخصصی رشته زبانشناسی در سال  1395

 عضو هیات مصاحبه کننده دانشجویان دکتری زبانشناسی رشته زبانشناسی در سال 1396 -

-   داور مقالات در مجلات داخلی و خارجی زبانشناسی

-   عضو هیات تحریریه مجله فوق التخصصی و بین المللی زبان و ادبیات پرنیان خیال

-  همکاری در اصلاح سرفصل های رشته زبانشناسی در مقطع کارشناسی

- شرکت در همایش ها، کارگاه ها و سخنرانی ها در زبانشناسی، آموزش زبان فارسی، ترجمه، مطالعات زبانی، از سال 76 تا کنون                    

-  حضور در دوره های دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی در زمینه  های فرهنگی – تربیتی- اجتماعی از 86 تا کنون

 

سوابق شغلی

استاد مدعو       مرکز گسترش زبان فارسی    دانشگاه بین المللی امام خمینی      واحد دربند     سال 86 تا 87

استاد مدعو       گروه زبان انگلیسی            واحد تهران مرکزی           دانشکده علوم پایه            سال 87 تا 89

استاد مدعو       گروه زبان انگلیسی          واحد تهران مرکزی          دانشکده علوم پایه    نیمسال اول 93 تاکنون

استاد مدعو       گروه زبان انگلیسی           واحد تهران مرکزی         دانشکده تربیت بدنی          سال 87 تا 89

 هیأت علمی      گروه زبانشناسی             واحد تهران مرکزی         دانشکده زبانهای خارجی    سال 87 تا کنون

استاد مدعو       گروه فرانسه                    واحد تهران مرکزی          دانشکده زبانهای خارجی        سال 87 تا88

استاد مدعو       گروه زبان انگلیسی           واحد علوم و تحقیقات       دانشکده علوم پایه              سال 90 تا 92

استاد مدعو       گروه زبان انگلیسی           واحد علوم و تحقیقات       دانشکده علوم انسانی       سال 90 تا 92

استاد مدعو       گروه زبان انگلیسی           واحد علوم و تحقیقات        دانشکده فنی مهندسی      سال 90 تا 92

استاد مدعو       گروه زبانشناسی              واحد علوم و تحقیقات       دانشکده زبان و ادبیات        سال92  تا 93

استاد مدعو       گروه زبان انگلیسی           واحد تهران مرکزی        دانشکده اقتصاد و حسابداری  سال  95تاکنون

 

 

فعالیت های آموزشی

  آموزش 37 عنوان واحد درسی دانشگاهی در زمینه: 

1- دروس پایه، تخصصی و عمومی زبانشناسی همگانی در سه مقطع  دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی

2- دروس عمومی و پیش دانشگاهی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی  

3- دروس تخصصی رشته آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 

فعالیت های پژوهشی

1-    راهنمایی پایان نامه های دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری  (راهنمایی شده و در حال راهنمایی):  38 عنوان پایان نامه

2-    مشاوره پایان نامه های دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد  (مشاوره شده و در حال مشاوره):  15 عنوان پایان نامه

3-   داوری پایان نامه های دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد:  40 عنوان پایان نامه

 

 

مقالات تألیفی (در نشریات/ مجلات/ همایش ها )

1-   مقاله  "زبان زنان" در نشریه علمی پازند، شماره مجله 25-24، بهار و تابستان1390

 

2-   مقاله "آغازگرهای متنی در فارسی و انگلیسی بر پایه نقش‌گرایی مایکل هلیدی" در مجموعه مقالات نخستین کنفرانس زبان‌شناسی نقشگرا، انتشارات حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، اردیبهشت 1391

 

3-   مقاله "نشانداری  در زبان های  فارسی و انگلیسی بر اساس رویکرد دستور نقشگرای نظام‌مند"، مشترک با دکتر آزیتا افراشی، فصلنامه علمی- پژوهشی (ISC) پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی (جستارهای زبانی) دانشگاه تربیت مدرس، دوره چهارم، شماره اول (پیاپی13)، بهار 1392

 

4-   مقاله  "نشانه شناسی نظام واژگانی مایعات در زبان فارسی" نشریه  علمی پازند، سال هشتم،  شماره 29 تابستان 1391

 

 5-   مقاله "بررسی انواع آغازگر در متون تخصصی فیزیک فارسی و انگلیسی از منظر فرانقش متنی نظریه نقشگرای هلیدی" مشترک با دکتر آزیتا افراشی، دو فصلنامه علمی- پژوهشی (ISC)  زبان پژوهی دانشگاه الزهرا، سال چهارم، شماره 8، بهار و تابستان 1392

 

6-   مقاله  "تحلیل خطاهای دستوری  فارسی آموزان لک زبان" در فصلنامه علمی- پژوهشی (ISC)  پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی (جستارهای زبانی) دانشگاه تربیت مدرس، دوره 5، شماره 2 (پیاپی18)، تابستان 1393

 

7-  مقاله  "ساخت آغازگری-پایان بخشی در بندهای مرکب متون علمی فارسی بر پایه دستور نظام مند" مجله  علمی- پژوهشی (ISC ) زبانشناخت، سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان 1393

 

8-    مقاله  "جستاری در نهج‌البلاغه، از منظر نظریه زبانی کارگفت" مجله علمی- پژوهشی  (ISC ) صحیفه مبین شماره 55، سال بیستم، بهار و تابستان 1393 

 

9-   مقاله  " تأملی در قرآن کریم، بررسی زبان‌شناختی برخی از قواعد تجویدی" فصلنامه علمی پازند، شماره پیاپی 40 و 41 ، 1394.

 

10-  مقاله  "بررسی کارکرد سطوح تحلیل در رویکرد انتقادی به تحلیل گفتمان: مطالعه موردی فیلم جدایی نادر از سیمین" مشترک با خانم امینه سلمانی سیاه بلاش، دو ماهنامه علمی- پژوهشی (ISC) جستارهای زبانی، دانشگاه تربیت مدرس، دوره 7 شماره 4 (پیاپی32) مهر و آبان 1395

 

  "Theme Markedness in Persian And English Medical Texts: A Systemic-Functional Approach"  مقاله-11

   2015     مجله نظریه و عمل در  مطالعات زبانی، دوره 5 شماره 11 کشور انگلیس 

 

12- ­  مقاله  "بازنمایی کارکرد­ جنسیت در متون اقناعی مطبوعات زبان فارسی از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی" مشترک با خانم طلایه جعفری، مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  بهمن 1394.

 

13-   مقاله  "رویکردی انتقادی به تحلیل گفتمان از دیدگاه لاکلا و موف: مطالعه موردی فیلم زن زیادی" مشترک با خانم اعظم روشنایی فرد جهرمی، مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در آموزش زبان ، دانشگاه تهران، بهمن 1394. 

 

14-   مقاله  "تحلیل گفتمان انتقادی در فیلم نامه طلا و مس بر پایه رویکرد لاکلا و موف" مشترک با خانم مژگان علیزاد منیر، مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در آموزش زبان، دانشگاه تهران، بهمن 1394. 

 

15-   مقاله  "بررسی بینازبانی شیوه‌های مجهول‌سازی در برخی از گونه‌های زبانی از دیدگاه رده‌شناسی"، مجموعه مقالات سومین همایش ملی زبانشناسی و آموزش زبان فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1394.

 

16- مقاله  "کارکرد زبانشناسی سازگانی در کتب درسی دانشگاهی، بررسی کتاب بیوشیمی عمومی"،  مجله علمی- پژِوهشی پژوهش و نگارش کتب درسی، سازمان سمت، 1394، دوره 18 شماره 34 پاییز و زمستان  1393

 

17- مقاله "Persuasion Language  in Iranian Newspaper Ads " مشترک با خانم طلایه جعفری، مجله پیشرفت هایی در زبانشناسی کشور هند  دوره ششم، شماره 2. 2016

 

18- مقاله " آغازگر لایه ای، مفهومی تازه در نقشگرایی"، مجله علمی- پژِوهشی پژِوهشی های زبانشناختی در زبانهای خارجی،  دانشگاه تهران، دوره 3، شماره 2 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان  1392

 

19- مقاله " تحلیل گفتمان انتقادی در متون انگلیسی دوم دبیرستان بر پایه دیدگاه تئون وندایک"، مشترک با خانم شیرین سلیمانی مهر، مجله آموزش زبان و ادبیات، 1394

 

 

20- مقاله "بررسی تطبیقی نام آواها در فارسی و انگلیسی بر اساس نخستین نظریه های نام آوایی" ، مشترک با خانم انیس ابراهیمی، فصلنامه علمی پازند، شماره  پیاپی 40  و 41 ، 1394

 

21- مقاله "بررسی واج شناختی پربسامدترین نام‌های انتخابی سال 1392 در ایران بر اساس متغیر مذهب"، مشترک با خانم ناهید زینعلی، مجله اقتصاد، فرهنگ و توسعه ملی، شماره سوم،  1394 

 

22- مقاله "بررسی تطبیقی زبان تبلیغات در بیلبوردهای تهران و لندن از منظر ارزش‌های فرهنگی" مشترک با خانم مریم ارمغانی، مجله علمی-پژوهشی زبان و زبانشناسی، انجمن زبانشناسی ایران، شماره21  ، 1394.

 

23- مقاله "بررسی خطاهای نحوی لک زبانان در یادگیری و کاربرد زبان فارسی" مشترک با دکتر گلناز مدرسی قوامی چکیده مجموعه مقالات دومین همایش ملی زبانشناسی کتیبه ها و متون، پژوهشکده زبان شناسی، کتیبه ها و متون، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی،سوم تا پنج اسفندماه سال 1387 .

 

24-  مقاله "

Evaluating different types of signs in Reuters photos from the Peirce and Burgin’s perspectives”

 مشترک با خانم  نرجس قاسمی مجله پیشرفت هایی در زبانشناسی کشور هند  دوره ششم، شماره 3. سال 2016.

 

" A Semio-Semantic Study of Reuters’ (news agency) Photographs  25- مقاله"

سال 2016  Jun  مشترک با خانم نرجس قاسمی مجله بین المللی پژوهش های پیشرفته 30 

 

"  Textual metafunction in Persian economic and sport texts26- مقاله "

مشترک با خانم سمیرا کریمی مجله بین المللی مطالعات زبان و ادبیات انگلیسی کشور هند  دوره 4، شماره 6. سال 2016.

  

27- مقاله "فرهنگ، اصل ادب و اصل کیفیت" مجله فرهنگی قرآنی ذکر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی شماره 36 زمستان 1394

 

28- مقاله " جلوه هایی از تنوع ها و تفاوتهای فرهنگی در جوامع زبانی" مجله فرهنگی قرآنی ذکر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی شماره 37 بهار 1395                  

  

 

29- مقاله " ترکیب پذیری معنایی در باب اول گلستان سعدی" مجله فوق تخصصی و بین المللی زبان و ادبیات پرنیان خیال سال اول شماره دوم 1395

 

30- مقاله " بررسی زبان تبلیغات در بیلبوردهای تهران و لندن از منظر  فنون اقناع مشترک با خانم مریم ارمغانی مجله علمی- پژوهشی جستارهای زبانی دانشگاه تربیت مدرس زیر چاپ.

  

31- مقاله "تحلیل گفتمان انتقادی در تعاملات زبانی پزشک – بیمار با توجه به متغیرهای اجتماعی سن، شغل و جنسیت" مشترک با خانم مژگان محمدخانپور یامچی چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان (با نمایه   ISC)  مورخ 5  آذر  1395       

 

32- مقاله

The Study of Grice Principle in Commercial Advertisements of Hamshahri and Jame Jam Newspapers

مشترک با خانم انیس ابراهیمی، مجله بین المللی مطالعات زبان و ادبیات انگلیسی دوره 4، شماره 9. سال 2016

 

33- مقاله "کاهش خطاهای واجی فارسی زبانان در یادگیری زبان انگلیسی با تکیه بر درک شنیداری" مشترک با خانم  راضیه کاشفی خویشان دو فصلنامه آموزش زبان و ادبیات سال هفدهم شماره 2 (پیاپی 42) ششماهه دوم سال 1395

 

 

34- مقاله "فرایندهای همگونی و حذف در گویش شوشتری در چارچوب واجشناسی زایشی" مشترک با خانم  فروزنده زردشتی فصلنامه بین المللی زبانشناس شماره 21 سال ششم بهار1396              

 

   

  "the study of gender discourse in Zoya Pirzad novels" 35- مقاله 

مشترک با خانم شهره دالایی مجله انگلیسی پیشرفت هایی در زبانشناسی دوره 8 شماره  1 سال 2017   

 

36- مقاله "تحلیل گفتمان انتقادی رمان مرد لاابالی" مشترک با خانم سمیه اجلی مجله علمی و ٱموزشی پازند، پذیرش سال  1396 ،  زیر چاپ.

 

37- مقاله "بررسی زبانشناختی انواع تقابل های معنایی در صحیفه سجادیه" مشترک با آقای یوسف محمدی، فصلنامه اقتصاد، فرهنگ و توسعه ملی، شماره هفتم، سال 1396.

 

"The Role of Politeness in the Employee-Client Speech Interactions3838- مقاله "

    مشترک با آقای کاوه هدایت، مجله انگلیسی نظریه و عمل در  مطالعات زبانی،کشور انگلستان، سال 2018

 

39- مقاله "شناخت و دریافت نشانه های تصویری در تئاتر از دیدگاه نشانه شناسی"  مشترک با آقای محمد لارتی، فصلنامه علمی- پژوهشی تئاتر، پذیرش سال  1396 ، زیر چاپ.

 

40- مقاله "بررسی نشانه‌شناختی نمایشنامه خانه عروسکی ایبسن براساس نظریه کوزان"  مشترک با خانم ساناز صادقی سوره، فصلنامه فوق تخصصی زبان و ادبیات پرنیان خیال، سال 1396

 

 

The Alphabetic Abbreviation Process in Persian Scientific Texts 41- مقاله "

مشترک با خانم فاطمه یزدانی مجله بین المللی مطالعات زبانی،کشور فنلاند، پذیرش سال  7 201، زیر چاپ..

 

کتاب ها

1- کتاب گونه های تقابل معنایی در اشعار مولانا و نظامی، نویسندگان فروغ کاظمی و میترا پیشدادیان، تهران: نشر لوح محفوظ،

 

2- کتاب واِژه های پربسامد گفتار نوجوانان در شبکه های مجازی، نوشته سمیرا پشنگ پور و فروغ کاظمی، تهران:  انتشارات راشدین

 

3- کتاب نگاهی به دو فرهنگ یک زبانه دهخدا و مریام وبستر ، نویسندگان فروغ کاظمی و مجتبی صمدی تهران: انتشارات راشدین.

 

4- کتاب سخن کاوی انتقادی با نگاهی به فیلم طلا و مس، مولفان فروغ کاظمی و مژگان علیزاد منیر، تهران:  انشارات آرون.

 

5- کتاب منازعات معنایی در گفتمانها با نگاهی به فیلم زن زیادی مولفان فروغ کاظمی و  اعظم روشنایی فرد جهرمی، تهران:  نشر آرون.

 

6- کتاب ترکیب ها از منظر ساخت و معنا (گزیده هایی از کلیله و دمنه و تاریخ بیهقی)، مولفان فروغ کاظمی و سمیرا شفایی غلامی تهران:  نشر آرون.

 

7- کتاب نظریه اصل همکاری در زبان تبلیغات، تألیف فروغ کاظمی و  انیس ابراهیمی، تهران:  نشر داستان.

 

8- کتاب نظریه کنش های گفتاری در فارسی و انگلیسی، نوشته فروغ کاظمی و  سپیده جمشیدی، تهران:   نشر داستان. 

 

9- کتاب گفتمان پزشک- بیمار با رویکرد انتقادی تحلیل کلام، تألیف فروغ کاظمی و  مژگان  محمدخان پور یامچی، تهران:  انشارات لوح محفوظ.  

 

 10- کتاب سرواژه سازی و اختصار ، دو فرایند واژه ساز، نوشته فروغ کاظمی و  فاطمه یزدانی، تهران:  نشر لوح محفوظ،                                      

    

11- کتاب با هم آیی واژگانی در زبان فارسی تألیف فروغ کاظمی و فاضله افسری، تهران: نشر آرون.

 

12- کتاب تحلیل گفتمان انتقادی، تأملی در رمان مرد لاابالی بادکنک قرمزم را سوراخ می­کند نوشته فروغ کاظمی و  سمیه اجلی تهران: انتشارات آرون.

 

13- کتاب نمود گفتمان زنانه در رمان های زویا پیرزاد نویسندگان فروغ کاظمی و شهره دالایی، تهران:  انتشارات اندیشه. 

 

14-  کتاب نام و نام گزینی در ایران، تألیف ناهید زینعلی و فروغ کاظمی تهران:  انتشارات سمیر.

      

15 - کتاب گونه­های تقابل معنایی در اشعارخواجوی کرمانی و استاد شهریار نوشته فروغ کاظمی و زهره امامی، تهران:   نشر داستان.   

 

 

 

سخنرانی ها

1-    سخنرانی در نشست‌های علمی سالانه  در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با موضوع "زبان زنان"  خرداد ماه 1389

 

2-    سخنرانی در نخستین کنفرانس زبان‌شناسی نقشگرا، واحد تهران مرکزی با موضوع "آغازگرهای متنی در   فارسی و انگلیسی بر پایه نقش‌گرایی مایکل هلیدی" به همراه ارائه مقاله اردیبهشت ماه 1391  

                       

3-   سخنرانی در نشست‌های علمی دانشگاه، در دانشکده زبانهای خارجی با موضوع  "برنامه ریزی زبانی"   خردادماه 1393          

     

4-    سخنرانی در نشست‌های علمی دانشگاه، در دانشکده زبانهای خارجی با موضوع  "کاوشی در کارگفت ها   از  نظرگاه سرل (1976)"  آذرماه 1393

 

5-     سخنرانی در نشست‌های علمی دانشگاه، در دانشکده زبانهای خارجی با موضوع  "نگاهی رده شناختی به روابط مالک و مملوک در زبانها" اردیبهشت ماه 1394  

 

6-    سخنرانی در نشست‌های علمی دانشگاه، در واحد تهران مرکزی با موضوع  "تعاملات زبانی و ارتباطات بینافرهنگی"  آذرماه 1394

 

7- سخنرانی در دانشکده زبانهای خارجی، واحد تهران مرکزی، با موضوع "جهانی های ساخت مجهول" ، آذرماه 1396  

 

 

واحدهای آموزشی تدریس شده

1- تدریس رده شناسی زبان به  

دانشجویان دکتری زبانشناسی در واحد تهران مرکز

 

2- تدریس زبان انگلیسی تخصصی پیشرفته به  

دانشجویان دکتری زبانشناسی در واحد تهران مرکز

 

3- تدریس روش تحقیق پیشرفته: مقاله نویسی و رساله نویسی به  

دانشجویان دکتری زبانشناسی در واحد تهران مرکز

 

4- تدریس زبانشناسی نقشگرا به  

دانشجویان دکتری زبانشناسی در واحد تهران مرکز

 

5- تدریس اصول معنی شناسی به

دانشجویان کارشناسی ارشد زبانشناسی در واحد تهران مرکز و واحد علوم و تحقیقات

 

6-  تدریس تحلیل گفتمان (تجزیه و تحلیل کلام)  به

دانشجویان کارشناسی ارشد زبانشناسی در واحد تهران مرکز

 

7- تدریس صرف (ساخت واژه) به

دانشجویان کارشناسی ارشد زبانشناسی در واحد تهران مرکز

 8- تدریس روش تحقیق علمی به

دانشجویان کارشناسی ارشد زبانشناسی در واحد تهران مرکز

 

 9- تدریس مقدمات زبانشناسی به

دانشجویان کارشناسی ارشد زبانشناسی در واحد تهران مرکز

 

 10- تدریس ساخت زبان فارسی به

دانشجویان کارشناسی ارشد زبانشناسی در واحد تهران مرکز و واحد علوم و تحقیقات

 

 11- تدریس مکاتب جدید زبانشناسی به  

دانشجویان کارشناسی ارشد زبانشناسی در واحد تهران مرکز و واحد علوم و تحقیقات

 

 12-  تدریس آواشناسی عمومی به

دانشجویان کارشناسی ارشد زبانشناسی در واحد تهران مرکز

 

13- تدریس زبانشناسی عمومی به

دانشجویان کارشناسی فرانسه در واحد تهران مرکز

 

14- تدریس زبان انگلیسی تخصصی 1 به  

دانشجویان کارشناسی زبانشناسی در واحد تهران مرکز

 

15- تدریس زبان انگلیسی تخصصی 2 به  

دانشجویان کارشناسی زبانشناسی در واحد تهران مرکز

 

 16- تدریس زبان انگلیسی تخصصی 3 به  

دانشجویان کارشناسی زبانشناسی در واحد تهران مرکز

 

 17- تدریس زبان انگلیسی تخصصی4 به  

دانشجویان کارشناسی زبانشناسی در واحد تهران مرکز

 

18- تدریس زبان انگلیسی تخصصی 5 به  

دانشجویان کارشناسی زبانشناسی در واحد تهران مرکز

 19- تدریس درک خواندن و مکالمه1(فارسی) به

فارسی آموزان دانشگاه بین المللی امام خمینی، مرکز گسترش زبان فارسی واحد دربند

 

20- تدریس درک خواندن و مکالمه 2 (فارسی)  به  

فارسی آموزان دانشگاه بین المللی امام خمینی، مرکز گسترش زبان فارسی واحد دربند

 

 21- تدریس دستور و نگارش فارسی1 به  

فارسی آموزان دانشگاه بین المللی امام خمینی، مرکز گسترش زبان فارسی واحد دربند

 

22- تدریس دستور و نگارش فارسی2 به  

فارسی آموزان دانشگاه بین المللی امام خمینی، مرکز گسترش زبان فارسی واحد دربند

 

 23- تدریس اصول و مبانی نظری ترجمه به  

دانشجویان کارشناسی زبانشناسی در واحد تهران مرکز

 

24- تدریس اصول آموزش زبان به  

دانشجویان کارشناسی زبانشناسی در واحد تهران مرکز

 

 25- تدریس مبانی نظری زبانشناسی1 به  

دانشجویان کارشناسی زبانشناسی در واحد تهران مرکز

 

26- تدریس مبانی نظری زبانشناسی2 به  

دانشجویان کارشناسی زبانشناسی در واحد تهران مرکز

 

 27- تدریس مبانی صرف به  

دانشجویان کارشناسی زبانشناسی در واحد تهران مرکز

 

 28- تدریس مبانی کاربردشناسی زبان به

دانشجویان کارشناسی زبانشناسی در واحد تهران مرکز

 

 29- تدریس مبانی زبانشناسی کاربردی به

دانشجویان کارشناسی زبانشناسی در واحد تهران مرکز

 

30- تدریس زبانشناسی مقابله ای به

دانشجویان کارشناسی زبانشناسی در واحد تهران مرکز

 

 31- تدریس گونه های زبان فارسی به  

دانشجویان کارشناسی زبانشناسی در واحد تهران مرکز

 

 32- تدریس پژوهش های میدانی در زبانشناسی به

دانشجویان کارشناسی زبانشناسی در واحد تهران مرکز

 

33- تدریس آشنایی با تاریخ زبانشناسی به  

دانشجویان کارشناسی زبانشناسی در واحد تهران مرکز

 

 34- تدریس اصول جامعه شناسی به

دانشجویان کارشناسی زبانشناسی در واحد تهران مرکز

 

 35- تدریس واژه شناسی زبان فارسی به

دانشجویان کارشناسی زبانشناسی در واحد تهران مرکز

 

36- تدریس زبان انگلیسی پیش دانشگاهی به 

دانشجویان کارشناسی زبانشناسی در واحد تهران مرکز،   دانشجویان کارشناسی شیمی در واحد تهران مرکز  و واحد علوم و تحقیقات،   دانشجویان کارشناسی فیزیک در واحد تهران مرکز و واحد علوم و تحقیقات،   دانشجویان کارشناسی زیست سلولی مولکولی در واحد تهران مرکز  و واحد علوم و تحقیقات،   دانشجویان کارشناسی آمار در واحد تهران مرکز  و واحد علوم و تحقیقات، دانشجویان کارشناسی ریاضی در واحد تهران مرکز  و واحد علوم و تحقیقات،    دانشجویان کارشناسی تربیت بدنی در واحد تهران مرکز.

 

 37- تدریس زبان انگلیسی عمومی به

دانشجویان کارشناسی شیمی در دانشکده های علوم واحد تهران مرکز و واحد علوم و تحقیقات،    دانشجویان کارشناسی فیزیک در در دانشکده های علوم واحد تهران مرکز و واحد علوم و تحقیقات،   دانشجویان کارشناسی زیست سلولی مولکولی در دانشکده های علوم واحد تهران مرکز و واحد علوم و تحقیقات،   دانشجویان کارشناسی آمار در دانشکده های علوم واحد تهران مرکز و واحد علوم و تحقیقات،   دانشجویان کارشناسی تربیت بدنی در دانشکده تربیت بدنی واحد تهران مرکز. دانشجویان کارشناسی حسابداری در دانشکده اقتصاد واحد تهران مرکزی.

 

 

راهنمایی پایان نامه ها :  (راهنمایی شده و در حال راهنمایی)

 

1- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "تحلیل گفتمان انتقادی فیلم یه حبه قند"، خانم نگار گودرزی نژاد تهران، تاریخ دفاع 30/6/93 واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی.

 

2- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "بررسی تأثیر گفتمان جنسیتی در کتاب زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی"، خانم اشرف حبیبی، تاریخ دفاع 26/6/93واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی.

 

3- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "تحلیل گفتمان انتقادی در  فیلم جدایی نادر از سیمین، خانم امینه سلمانی سیاه بلاش، تاریخ دفاع 15/10/93واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی.

 

4- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "بررسی مقایسه ای بیلبوردهای فارسی و انگلیسی از منظر فنون اقناع"، خانم مریم ارمغانی تاریخ دفاع 8/11/93 واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی.

 

5- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "بررسی تطبیقی دو فرهنگ فارسی و انگلیسی یک زبانه دهخدا و مریام وبستر از منظر اصول فرهنگ نگاری"، آقای مجتبی صمدی، تاریخ دفاع 22/6/1396 واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی.

 

6- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "تحلیل گفتمان انتقادی در  فیلم زن زیادی"، خانم مژگان علیزاد منیر تاریخ دفاع 28/6/94، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی.

 

7- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "تحلیل گفتمان انتقادی در  فیلم طلا و مس"، خانم اعظم روشنایی فرد جهرمی 28 تاریخ دفاع /6/94، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی.

 

8- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "بررسی کنش های گفتاری در ادبیات داستانی کودک براساس دیدگاه آستین و سرل (مطالعه موردی داستان شازده کوچولو، ترجمه احمد شاملو"، خانم سوسن اعظمی تاریخ دفاع 4/6/94، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی.

 

9- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "بررسی تأثیر گفتمان جنسیتی و ایدئولوژی با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی، در کتاب زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان"، خانم شیرین سلیمانی مهر تاریخ دفاع 24/6/94، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی.

 

10- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "بررسی نقش وندهای اشتقاقی و تصریفی و مقایسه آنها با فارسی امروز (در باب سوم کتاب بوستان)"، خانم فهیمه سادات فتاحی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی.

 

11- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "بررسی نشانه معناشناختی عکس های اجتماعی در خبرگذاری رویترز"، خانم نرجس قاسمی آتنی، تاریخ دفاع 22/6/1396  واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی.

 

12- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "بررسی شیوه های اقناع در تبلیغات روزنامه ای در ایران با توجه به متغیر جنسیت"، خانم طلایه جعفری تاریخ دفاع 27/10/1394، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی.

 

13- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "بررسی واژگان کاربردی گفتار نوجوانان در شبکه های مجازی با توجه به متغیر جنسیت"،خانم سمیرا پشنگ پور تاریخ دفاع 18/11/1394، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی.

 

14- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "بررسی زبانشناختی انواع تقابل های معنایی در پاره ای از اشعار مثنوی معنوی مولانا و خمسه نظامی، خانم میترا پیشدادیان تاریخ دفاع 7/11/1394، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی.

 

15- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "بررسی فرایند تکرار  و  انواع آن در کتاب زن زیادی  جلال آل احمد"، خانم  مهرنوش اکبری تاریخ دفاع 4/11/1394 واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی.

 

16- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "بررسی ساختاری و معنایی واژه های مرکب در متون داستانی فارسی"، خانم سمیرا شفایی غلامی تاریخ دفاع 18/11/1394، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی.

 

17- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "بررسی تطبیقی متون مطبوعاتی ورزشی و اقتصادی بر اساس فرانقش متنی در نظریه نقشگرای هلیدی"، خانم سمیرا کریمی تاریخ دفاع 28/ 11/ 1395، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی.

 

18- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "بررسی آغازگر در متون داستانی برپایه نظریه نقشگرای هلیدی (مقایسه موردی دو داستان مدیر مدرسه جلال آل احمد و پری فراموشی فرشته احمدی)"  خانم مریم کیخسروی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر.

 

19- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "بررسی ترکیب پذیری و ترکیب ناپذیری معنایی واژه های مرکب در کتاب نون و القلم  جلال آل احمد" خانم مهرناز کردبچه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر.

 

20- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "بررسی تطبیقی کارکرد اصول همکاری گرایس در آگهی های بازرگانی، دو روزنامه همشهری و جام جم"خانم انیس ابراهیمی تاریخ دفاع 30/4/1395، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی.

 

21- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "تحلیل گفتمان انتقادی در تعاملات زبانی پزشک-بیمار با توجه به متغییرهای سن، شغل و جنسیت" خانم مژگان محمدخان پور یامچی تاریخ دفاع 24/6/1395، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی.

 

22- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "بررسی ابهام ساختاری در دو زبان فارسی و انگلیسی" خانم شیرین قیاسی تاریخ دفاع 24/6/1395، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی.

 

23- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "بررسی تطبیقی دو فرایند سرواژه سازی و اختصار الفبایی در مجلات فارسی" خانم فاطمه یزدانی تاریخ دفاع 24/6/1395، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی.

 

24- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "بررسی باهم آیی واژگانی در زبان فارسی (مطالعه موردی کتاب آیین نگارش زبان فارسی)" خانم فاضله افسری تاریخ دفاع 24/6/1395، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی.

 

25- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "بررسی واحدواژگی در متون تجاری فارسی " خانم آذین صابری، تاریخ دفاع 22/6/1396 واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی.

 

26- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "بررسی تطبیقی کنش های گفتاری در دو کتاب از واحدهای درسی انگلیسی و فارسی دانشگاهی از دیدگاه سرل" خانم سپیده جمشیدی تاریخ دفاع 24/6/1395، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی.

 

27- - استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "تحلیل گفتمان انتقادی در رمان مرد لاابالی " خانم سمیه اجلی تاریخ دفاع   23/6/1395 ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی.

 

28- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "بررسی چگونگی دریافت نشانه های تصویری در اجرای نمایش صحنه ای در تئاتر ( کالیگولا نوشته البر کامو) " آقای محمد لارتی تاریخ دفاع 22/6/1396 واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی.

 

29- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "بررسی تقابل های معنایی در صحیفه سچادیه"  آقای یوسف محمدی، تاریخ دفاع 29/6/1396  واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی.

 

30- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "بررسی تقابل های معنایی در اشعار خواجوی کرمانی و استاد شهریار" خانم زهره امامی تاریخ دفاع 22/6/1396  واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی.

 

31- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "بررسی تطبیقی گفتمان جنسیتی در سه رمان مثل همه عصرها، طعم گس خرمالو، یک روز مانده به عید از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی" خانم شهره دالایی تاریخ دفاع بهمن ماه 1395واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی.

 

32- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "بررسی ساختاری - معنایی نام های ایرانی با توجه به متغییر جنسیت" خانم ناهید زینعلی تاریخ دفاع بهمن ماه 1395 واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی.

 

33- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "بررسی فیلم شبهای روشن از دیدگاه نشانه شناسی" خانم  یاسمین شیخ تاریخ دفاع 22/6/1396 واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی.

 

35- استاد راهنما رساله دوره دکتری با موضوع "بررسی راهبردهای زبانشناختی فن بیان و ادب در گفتمان سیاسی ایران. " خانم  گلناز غفوری صالح واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی

 

36- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع " زبانشناسی حقوقی و کاربرد آن در دستگاه قضایی (مطالعه موردی: پرونده های قتل) " خانم  مژگان اثناعشری واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی.

 

37- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "بررسی زبان مناظره های انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 از دیدگاه زبانشناسی اجتماعی و کاربردشناسی" خانم  آذین حق پرست قمشه واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی.

 

38- استاد راهنما رساله دوره دکتری با موضوع "شیوه های بازنمایی اقتصاد مقاومتی در نشریات کشور ایران از منظر گفتمان شناسی انتقادی با عنایت به مولفه های گفتمان مدار جامعه شناختی-معنایی ون لیون" خانم  سوسن تقی پور واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

مشاوره پایان نامه ها:  (مشاوره شده و در حال مشاوره)   

1- استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "بررسی ساختار نحوی- واژگانی گونه نوشتاری نوجوانان شهر تهران بر اساس متغیر طبقه اجتماعی"، خانم رقیه طلوعی پیله رود تاریخ دفاع 15/6/90، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی      

 

2- استاد مشاور در پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "بررسی خطاهای دستوری دانش آموزان دبیرستانی شهر نور در یادگیری زبان انگلیسی"، آقای علی صالحی تاریخ دفاع 9/11/90  واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی

 

 3- استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "بررسی فرایندهای صرفی- واجی (درج و حذف) در گویش نیشابوری بر پایه واج‌شناسی زایشی"، خانم مهناز باری تاریخ دفاع 13/4/ 91، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،

 

  4- استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "بررسی زبانشناختی هنجارگریزی در متن داستان بوف کور صادق هدایت"، خانم پانته آ نبی ئیان تاریخ دفاع 26/2/91، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی

 

5- استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "بررسی ساخت مجهول در فارسی در چارچوب نقشگرایی هلیدی"، خانم بهارک جباری تاریخ دفاع 30/10/92، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی

 

6-  استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "تحلیل انتقادی متون انگلیسی کتاب سال اول دبیرستان"، آقای حمیدرضا گل محمدی ، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی، تاریخ دفاع سال تحصیلی 92-91 13 

 

 7-  استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "بررسی ساخت گروه اسمی در گویش لکی بر اساس نظریه حاکمیت و مرجع گزینی"، خانم زینب جهانی 26/11/92، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی

    

 8-  استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "مقایسه دو گونه زبانی شهر پره سر (تالشی مرکزی) و شهر ماسال (تالشی جنوبی) در استان گیلان"، آقای صمد عاشوری ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تاریخ دفاع سال تحصیلی 92-91 13 

 

9-  استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "بررسی فیلم هیس دخترها فریاد نمی زنند" خانم پونه محمدی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی

 

10-  استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "تاثیر یک دوره آموزشی بر افزایش کاربرد وندهای اشتقاقی زایا و سترون "، آقای زمان رضاخانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی

 

11- استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "بررسی بعد زیبایی شناختی گفتمان در اشعار ترکی آذری شهریار" محمد صمدی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی

 

12- استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "تحلیل گفتمان انتقادی اقتصاد مقاومتی در سال 1396" خانم هیلدا محمدصادقی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی

 

13- استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "بررسی مراحل رشد کلامی در کودکان" خانم سارا امینی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی

 

14- استاد مشاور رساله دوره دکتری زبانشناسی با موضوع "نشانه اسطوره شناسی و جایگاه آن در گفتمان تبلیغاتی، مارکتینگ و برندسازی " خانم مینا شادمهر، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی

 

15- استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی با موضوع "بررسی مفاهیم واژگانی و کاربردشناختی کودکان مبتلا به اوتیسم در سنین دبستان" خانم پگاه یاراحمدی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی تاریخ دفاع 25/10/96

 

 

داوری پایان نامه ها :

1-استاد داور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع  "بررسی تداخل های زبان آموزان فارسی زبان در یادگیری حروف اضافه مکانی" خانم مریم صبوحی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تاریخ دفاع 12/4/91

 

2- استاد داور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "تحلیل واژگانی اسم و فعل و صفت در کتابهای فارسی دوره دبستان"، خانم سامره نصیری تاریخ دفاع 21/6/91 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

3- استاد داور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "بررسی و مطالعه ضرب المثل های گویش رامسری و مقایسه با مثل های مشابه فارسی" خانم زهرا صفاییان تاریخ دفاع ، 14/11/91دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

4- استاد داور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "بررسی ساختار گروه اسمی در گویش دزفولی بر اساس نظریه ایکس تیره" آقای محسن استاد چینی گر، تاریخ دفاع 22/7/92 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

5- استاد داور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "تاثیر جنسیت بر کاربرد خطاب در زبان فارسی" خانم بهناز بیرون راه تاریخ دفاع 30/5/92دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

6- استاد داور پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد با موضوع "بررسی استعاره در گفتار روزمره زنان و مردان در چارچوب زبانشناسی شناختی" خانم شیدا افق 1/10/92 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

7- استاد داور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "بررسی انواع صفت در کتاب سمک عیار" خانم بهشته ازگلی تاریخ دفاع 6/11/92 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

8- استاد داور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "برخی تفاوتهای نحوی در گفتار زنان و مردان دو گروه سنی 24-15 سال و 50-25 سال" خانم مریم پناهی فر تاریخ دفاع 26/6/93 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

9- استاد داور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "بررسی پیشوند نفی در گروه فعلی در چارچوب نقشگرای هلیدی" خانم نوشین قاضی اعظمی تاریخ دفاع 18/11/93دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

10- استاد داور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "تحول حروف اضافه از باستان تا امروز" خانم اکرم اباذری تاریخ دفاع 8/6/93دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

11- استاد داور پایان کارشناسی ارشد نامه با موضوع "طرح ملی گویش شناسی شماره 15 (بیست روستای جنوب استان کرمانشاه) خانم مریم احمدی پناه تاریخ دفاع 9/6/92دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

12- استاد داور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "بررسی ویِژگی های نحوی کودکان فلج مغزی کلاس اول آموزش و پرورش" خانم لیلا رضایی تاریخ دفاع 15/11/92دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

13- استاد داور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "بررسی نشانه شناختی تبلیغات بازرگانی تلویزیون" خانم سمیرا آذرنوش تاریخ دفاع 11/6/93دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

14- استاد داور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "بررسی رابطه پیشوند نفی و پیش انگاری و بازنمایی آن براساس فرانقش بینافردی" آقای محمدرضا بیاتی دوستی تاریخ دفاع 22/1/94دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

15- استاد داور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع  "بررسی آوایی و صرفی گونه زبانی ترکی مراغه ای (در استان آذربایجان شرقی) آقای حمید مجرب تاریخ دفاع 3/6/93دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

16- استاد داور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع  "بررسی گونه زبانی هورامی روستای زرده (در استان کرمانشاه) آقای احسان کامرانی تاریخ دفاع 28/6/94دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

17- استاد داور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع  "هنجارگریزی نحوی و تاثیر آن بر ساخت اطلاعی جمله بر اساس رمان تنگسیر چوبک" خانم انسیه عسگری زاده تاریخ دفاع 27/10/94دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

18- استاد داور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع  "بررسی مقایسه ای فعل در دو گونه زبانی لری خرم آبادی و تویسرکانی" خانم مهرنوش گلمیرزایی تاریخ دفاع 18/6/94دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

19- استاد داور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "تحلیل چندمعنایی فعل دیدن در فارسی، پژوهشی شناختی و پیکره ای" خانم ساناز عسگری تاریخ دفاع 27/10/94 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

20- استاد داور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع  "بررسی مقابله ای ضمایر در زبانهای فارسی و ایتالیایی" خانم نگار عباس نژاد فرقانی تاریخ دفاع 26/10/94دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

21- استاد داور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع  "بررسی ضرب المثل های زبان فارسی بر اساس طرحواره های تصوری از دیدگاه معنی شناسی شناختی" خانم الهام بختیاری تاریخ دفاع 25/11/94دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

22- استاد داور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع  "نقش گفتمان تبلیغات و آگهی های تجاریرسانه های گروهی بر فرهنگ مصرفی جامعه" آقای محمدحسن داوودی تاریخ دفاع 25/11/94دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

23- استاد داور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع  "توصیف و بررسی مولفه های رده شناختی در دو گویش کردی کرمانشاهی و کلهری" خانم مرضیه تیرانداز تاریخ دفاع 26/11/94دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

24- استاد داور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "تحلیل انتقادی گفتمان رمان انگار گفته بودی لیلی" خانم محبوبه قدیمی تاریخ دفاع 25/11/94دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

25- استاد داور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع  "بررسی مقایسه ای معنی شناسی شناختی استعاره زمان در رمان" خانم معصومه جعفری تاریخ دفاع 28/6/94دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

26-  استاد داور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع  "بررسی طرحواره های تصوری در متون ورزشی از دیدگاه شناختی " خانم مهناز زهرایی تاریخ دفاع تابستان 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 

27-  استاد داور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع  " بررسی استعاره های مفهومی در شعر کودکان در یک تحلیل پیکره مدار "  خانم مهسا هندیانی تاریخ دفاع 6/10/95دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 

28- استاد داور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "توصیف و بررسی نظام آوایی، صرفی و نحوی گویش خُنگی" آقای امیر بابایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تاریخ دفاع 8/ 2/ 1395

 

29- استاد داور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "پردازش نحوی نوشتاری و گفتاری کودکان نارساخوان" آقای محمد ابهریان تاریخ دفاع 30/4/95دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

30- استاد داور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع  "بررسی ساخت آوایی و فعلی گونه زبانی بروجنی"  خانم رویا مقدسی بروجنی تاریخ دفاع  9/6/95دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

31- استاد داور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "چندمعنایی اعضای بدن در ضرب المثل های فارسی: رویکردی شناختی" خانم فاطمه کیان احمدی تاریخ دفاع 3/11/95دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

32-تحلیل گفتمان انتقادی تبلیغات بازرگانی تلویزیون با توجه به رویکرد فرکلاف " خانم محبوبه قره شیخ بیات تاریخ دفاع  5/11/95 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

33-تفاوت های آوایی و فعلی در لهجه های شرقی و غربی گویش گیلکی"  مینا رحمنی فشتمی تاریخ دفاع 2/12/95دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

34- استاد داور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "تحلیل گفتمان انتقادی در حوزه گفتمان مدیریت صنعتی" خانم نسترن خلیلی تاریخ دفاع 2/3/1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

35- استاد داور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "طرح ملی گویش شناسی ایران شماره 19 (اطلس زبانی شرق استان تهران بر مبنای 20 روستا" خانم سمیرا شهبازی جعفری تاریخ دفاع 28/4/1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

36- استاد داور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "بررسی واِژه تنهایی در اشعار سهراب سپهری در چارچوب روانشناسی زبان" خانم مستانه رحمانی تاریخ دفاع 13/6/1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

37- استاد داور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "بررسی زبانشناختی ادب بر اساس متغیرهای جنسیت و طبقه اجتماعی" خانم پریسا ضحی محتاج تاریخ دفاع 22/6/1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

38- استاد داور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "بررسی گونه زبانی سیستانی از نظر آوایی و ساخت فعل" خانم نهال کریمی تاریخ دفاع 23/6/1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

39- استاد داور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "بررسی گویش کهنگی با نگاهی به مولفه های رده شناسی" خانم افسانه صادقی ارجمند تاریخ دفاع 25/10/1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

40- استاد داور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "بررسی ساخت واژه های مشتق و مرکب در کتاب کیمیای سعادت " آقای داریوش مهربان اشتهاردی، تاریخ دفاع 4/11/1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

 

 شرکت در دوره های دانش افزایی اعضای هیات علمی 

حضور در:

1- دوره ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به مدت 8 ساعت،  مردادماه88، مرجع برگزار کننده:  دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی سازمان مرکزی

 

2- دوره آشنایی با آیین نامه های پژوهشی و آموزشی به مدت 8 ساعت،  مردادماه88، مرجع برگزار کننده:  دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی سازمان مرکزی

 

3- دوره کاربرد فن آوری اطلاعات در تعلیم و تربیت به مدت 16 ساعت،  مردادماه88، مرجع برگزار کننده:  دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی سازمان مرکزی

4- دوره روانشناسی تربیتی به مدت 20 ساعت،  مردادماه88، مرجع برگزار کننده:  دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی سازمان مرکزی

 

5- دوره فلسفه تعلیم و تربیت به مدت 12  ساعت،  خردادماه90 مرجع برگزار کننده: مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه هشت

 

6- دوره الگوهای یادگیری و یاددهی به مدت24 ساعت، تیرماه 90  مرجع برگزار کننده: مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه هشت

 

7- دوره انگیزش و یاددهی اثربخش به مدت 16 ساعت،  تیرماه 90  مرجع برگزار کننده: مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه هشت

 

8- دوره روانشناسی تحولی به مدت 8 ساعت،  مردادماه 90  مرجع برگزار کننده: مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه هشت

 

9- دوره برنامه ریزی و تدوین طرح درس به مدت 8 ساعت، خردادماه90 مرجع برگزار کننده: دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی سازمان مرکزی

 

10- دوره اصول تعلیم و تربیت اسلامی (ضیافت اندیشه استادان) به مدت 16 ساعت،  مردادماه  91 مرجع برگزار کننده: مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی

 

11- دوره معرفت شناسی اسلامی و فلسفه علم (ضیافت اندیشه استادان) به مدت32ساعت، مردادماه  91 مرجع برگزار کننده: مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی

 

12- دوره اخلاق حرفه ای به مدت 16 ساعت،  بهمن ماه 92، مرجع برگزار کننده: مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

 

13- دوره هم اندیشی با محوریت انقلاب اسلامی بهمن ماه 94، مرجع برگزار کننده: مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

 

 

حوزه های مورد علاقه

زبان‌شناسی نقشگرا

 زبان‌شناسی اجتماعی

رده شناسی زبان

 تحلیل گفتمان

معنی شناسی و کاربردشناسی زبان

صرف

 

دانلود رزومه