دانش آموختگان برجسته

آقای مهیار  کوشان پور

دانشجوی دوره کارشناسی  ارشد رشته زبان آلمانی

فعالیتهای علمی و پژوهشی:

اختراع:

  1. طراحی و ساخت دستگاه  جلوگیری از پاچش آب رادیاتور .

  2. طراحی و ساخت ترمز هوشمند.

  3. طراحی و ساخت موتور ترازویی شکل با استفاده از کمپرسور باد بدون استفاده از سوخت.

  4. طراحی و ساخت سیستم جلوگیری از افتادن ماشین در جوی.

  5. طاراحی و ساخت سیستم ترمز جهت جلوگیری از سقوط تانک در دره.

  6. طراحی و ساخت موتور دایره ای شکل ، ترکیبی از دلکو و موتور چهارزمانه با استفاده از فرمول مخصوص L=N.

  7. طراحی و ساخت موتور دایره ای شکل با استفاده از سیستم جت و قانون گریز از مرکز.

  8. طراحی و ساخت موتور دایره ای شکل با استفاده از فرمول L=(N) 2

  9. طراحی و ساخت موتور هیدرولیکی با استفاده از برق بدون استفاده از سوخت.