معاون دانشکده

مشخصات شخصی:
 • نام و نام خانوادگی:آقای سید محمد رضا سعید

 • مرتبه علمی: مربی

 • تاریخ تولد:1345 

 • محل تولد: تهران    

مشخصات تحصیلی:

 

 •  کارشناسی ارشد: آموزش زبان آلمانی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ،  1375.

 •  کارشناسی: مترجمی زبان آلمانی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ، 1373 .

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • حیطه تخصصی رشته و موارد مشابه

افتخارات :

 • استاد نمونه

 • حکم تقدیر از ریاست محترم واحد وقت جناب آقای دکتر زارع

 • حکم تقدیر از رییس محترم وقت واحد جناب آقای دکتر مرادی

 • تقدیر نامه از معاونت محترم وقت آموزش جناب آقای دکتر معین الدین

سوابق اجرایی

از سال 80 الی اواسط 84 مدیر گروه

مدیر کل آموزش از سال 85 الی 88

مشاور رئیس و مدیر کل حوزه ریاست واحد از سال تیر 90 الی 92

آدرس پست الکترونیکی:

smr.said@iauctb.ac.ir