معاون دانشکده

مشخصات فردی

 

نام خانوادگی: خداکرمی

نام: فاطمه

محل تولد: تهران

عضورسمی تمام وقت هیئت علمی گروه زبان آلمانی از سال 1375

 

مدارج علمی و تحصیلی :

 

ردیف

  مقطع تحصیلی

       رشته تحصیلی

     حوزه / دانشگاه

    کشور

      سال شروع

         سال پایان

1

دکترا

زبان و ادبیات آلمانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات تهران

         ایران

1387 

1391

2

کارشناسی ارشد

آموزش زبان آلمانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی

           ایران

1372      

1375

3

کارشناسی

مترجمی زبان آلمانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ایران

1367

1371

 

 

سوابق اجرایی ( مسئولیت اجرایی و عضویت در هیأت ها / شوراها ):

ردیف

عنوان  مسئولیت

سازمان / موسسه

سال(های)

1

سرپرست اداره کل فارغ التحصیلان واحد تهران مرکزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

آذر75لغایت بهمن 75

2

معاون اداره فارغ التحصیلان تهران مرکزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

بهمن 75لغایت اردیبهشت 1378

3

معاون اداری و مالی دانشکده زبانهای خارجی

واحد تهران مرکزی

مرداد 1378لغایت شهریور1381

4

معاون اداری و مالی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

واحد تهران مرکزی

آبان 1381لغایت بهمن 1383

5

معاون آموزشی دانشکده زبانهای خارجی

واحد تهران مرکزی

مرداد1387لغایت مهر1393

6

معاون آموزشی دانشکده زبانهای خارجی

واحد تهران مرکزی

فروردین 1398

تألیف کتاب :

ردیف

عنوان کتاب

نوع ( تألبف / ترجمه)

ناشر / محل نشر

سال انتشار

1

کتاب عقاب و کبوتر

ترجمه

قاضی

1380

2

 رنگین کمان زندگی

               تالیف و ترجمه

آوین

1385

3

فرهنگ اصطلاحات آلمانی جوانان

تالیف و ترجمه

زبانکده

1398

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی :

 

ردیف

عنوان مقاله

نام مولف و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات مجله

ملاحظات

عنوان مجله

رتبه مجله *

کشور محل چاپ

سال و ماه چاپ

شماره مجله

1

بررسی تطبیقی موضوعات تعلیمی حکایتهای گلستان و فابل های لسینگ

فاطمه خداکرمی

واحد علوم و تحقیقات تهران

فصلنامه پژوهش ادبی

علمی پژوهشی

ایران

بهار 1390

23

 

2

بررسی تحلیلی ترجمه مضامین قرآنی گلستان سعدی

فاطمه خداکرمی

واحد علوم و تحقیقات

نشریه نقد زبان و ادبیات خارجی دانشگاه شهید بهشتی

علمی پژوهشی

ایران

آذر1392

10

 

3

نقد اثر دمیان هرمان هسه

فاطمه خداکرمی

-

مجله فرهنگی بخارا

فرهنگی

ایران

1389

84

 

4

روکرت و ادبای فارسی زبان

فاطمه خداکرمی

-

مجله فرهنگی بخارا

فرهنگی

ایران

1391

85

 

5

نگاهی تازه به فرآیندمرگ و بررسی آرکی تایپ های حماسه گیلگمش از منظر یونگ

فاطمه خداکرمی

تهران مرکزی

فصلنامه تخصصی زبان وادبیات فارسی

علمی پژوهشی

ایران

بهمن 93

 

 

6

روکرت مترحم صورتگرا یا معنا محور

فاطمه خداکرمی

تهران مرکزی

نشریه نقد زبان و ادبیات خارجی شهید بهشیت

علمی پژوهشی

ایران

شماره16

 95

12

 

 

سعدی وبزرگان ادبیات کلاسیک آلمانی زبان

فاطمه خداکرمی

تهران مرکزی

پژوهش ادبیات معاصرجهان دانشگاه تهران

علمی پژوهشی

ایران

پائیز96

دوره 22 شماره 2

 

 

سمینار و سخنرانی ها

  1. مقاله و سخنرانی در دانشگاه استراسبورگ فرانسه کنفرانس بین المللی پیوندهای بینا فرهنگی: نقش ادبیات در تعلیم و تربیت انسان 1393
  2. بررسی اثر دمیان هرمن هسه  اسفند 89
  3. روکرت و شعرای پارسی گوی  موقوفه دکتر افشار  ابان 91
  4. ادبیات آلمان در دوران تبعید  در آثار کلاوس مان  اردیبهشت 93
  5. بازتاب شخصیت های تاریخی در حکایت های گلستان سعدی و نمایشنامه های شیلر  فروردین 98  شهر کتاب
  6. سمینارآموزشی fartbildvagseminar وایمار-برلین 90