ریاست دانشکده

ریاست دانشکده

مشخصات فردی                                                                                             

 

نام و نام خانوادگی : آقای دکتر محمدزیار

تحصیلات: دکتری

گروه آموزشی: زبان وادبیات فرانسه

محل تولد: بروجرد

 

 

مشخصات تحصیلی

 

ردیف

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

حوزه / دانشگاه

کشور

سال شروع

سال پایان

1

دکترا

زبان و ادبیات فرانسه

علوم و تحقیقات تهران

ایران

1374

1378

2

کارشناسی ارشد

زبان و ادبیات فرانسه

دانشگاه اصفهان

ایران

1370

1373

3

کارشناسی

زبان و ادبیات فرانسه

دانشگاه اصفهان

ایران

1365

1369

 

 

 

 

سمت های اجرایی 

ردیف

عنوان  مسئولیت

سازمان / موسسه

سال(های)

1

مدیر گروه تحصیلات تکمیلی زبان فرانسه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

1383-1381

2

مدیر گروه فرانسه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

1385-1384

3

سردبیر مجله بین المللی فرانسوی زبان لوپون

 

کانون فرهنگی-هنری کوثر

از دی ماه 1385 تا دی ماه 1392

4

رئیس مرکز آزمونهای DELF- DALF  در موسسه قطب علامه  راوندی

مرکز بین المللی مطالعات آموزشی

از اردیبهشت ماه 92 تاکنون

5

رئیس دانشکده زبانهای خارجی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

از مرداد   1387تا شهریور 1393  

6

سرپرست مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم  (ص)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

از  بهمن  1392تا شهریور 1393 

7

سرپرست دانشکده زبانهای خارجی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

از مرداد ماه  1397

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشینه کاری

 عضو تمام وقت هیات علمی(استادیار) گروه فرانسه دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز از بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار.

عضو نیمه وقت هیات علمی گروه فرانسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ازمهر ماه 1381 تا تیرماه 1387.

تدریس دروس پایه در دانشگاه اصفهان به صورت مدرس مدعوازمهر‌ماه 1371 تا تیرماه 1372.

افتخارات

  1. پژوهشگر برگزیده دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در سال 1391
  2.  نخبه فرهنگی دانشگاه آراد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال 1391
  3.  پژوهشگر برگزیده دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در سال 1393
  4.  دریافت نشان شوالیه نخل آکادمیک از وزارت علوم و آموزش عالی کشور فرانسه در سال 2014

تألیف و ترجمه کتاب

ردیف

عنوان کتاب

نوع ( تألبف / ترجمه)

ناشر / محل نشر

سال انتشار

1

شاتوبریان,لامارتین, نروال و فلوبر در سرزمین فدس

ترجمه

مشتاق دانش، تهران

1381

2

 Journal en français facile

گردآوری و تألبف

زبان کتاب،

تهران

1387

3

La maison du monde

ترجمه

Le Cri d’Os

پاریس

2009

4

Nouveau Journal en français facile

گردآوری و تألبف

اندیشه پیک زبان، تهران

1390

5

سفرهای جوهنر نشان، مجموعه شعر پاتریک نوایی

ترجمه از فرانسه به فارسی

پیام ری

1394

6

راه های ناهموار، مجموعه شعر پاتریک نوایی

ترجمه از فرانسه به فارسی

پیام ری

1395

7

Alter écho

مجموعه سروده های فرانسوی محمد زیار

L’Harmattan

پاریس

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی _پژوهشی

ردیف

عنوان مقاله

نام مولف و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات مجله

 

عنوان مجله

رتبه مجله *

کشور محل چاپ

سال و ماه چاپ

شماره مجله

1

لافونتن و حکایات فارسی

محمد زیار

تهران مرکزی

فصلنامه پژوهش ادبی

علمی پژوهشی

ایران

بهار 1388

14

 

2

بررسی تطبیقی خواهرم و عنکبوت

محمد زیار- صدیقه شرکت مقدم

تهران مرکزی

فصلنامه ادبیات تطبیقی

علمی پژوهشی

ایران

بهار 1388

9

 

3

پاتریک نوایی در جستجوی جوهر عرفانی در ایران زمین

محمد زیار – زهرا تقوی فردود

تهران مرکزی

فصلنامه اندیشه های ادبی

علمی پژوهشی

ایران

تابستان 1389

4

 

4

Gilbert Lazard, traducteur d’Omar Khayyâm

محمد زیار

تهران مرکزی

Faits de Langue

بین المللی

فرانسه

2012

38

 

5

Itinéraire de la subjectivité à l'objectivité   

محمد زیار – زهرا تقوی فردود

تهران مرکزی

Revue des Études de la Langue Française

علمی پژوهشی

ایران

پائیز و زمستان 91

7

 

6

درآمدی بر نظریات ترجمه و باز ترجمه کتب آسمانی

محمد زیار

تهران مرکزی

پژوهش نامه قرآن و حدیث

علمی پژوهشی

ایران

پائیز و زمستان 91

11

 

7

Quatre siècles d'échange  littéraire franco-iranien

محمد زیار

تهران مرکزی

Trans, Internet-Zeitschaften

بین المللی

اتریش

زمستان 2006

16

 

8

Jean de La Fontaine et les fabulistes persans

محمد زیار

تهران مرکزی

Trans, Internet-Zeitschaften

بین المللی

اتریش

تابستان 2008

17

 

9

L'hétérogénéité à travers les stéréotypes persans et sa transfiguration dans la conscience imaginante de Nicolas Bouvier

زهرا تقوی فردودمحمد زیار 

تهران مرکزی

Études de la Langue  et la Littérature Françaises

علمی پژوهشی

ایران

پائیز و زمستان

1393

10

 

10

Etude psychocritique de

l'œuvre de Djalal Al-e

Ahmad

صدیقه شرکت مقدم -محمد زیار

تهران مرکزی

Revue des Études de la Langue Française

علمی پژوهشی

ایران

پائیز

1395

18

 

11

L'expérience de la négativité dans les œuvres duraciennes de cycle indien

روناک حسینی– محمد زیار

تهران مرکزی

Revue des Études de la Langue Française

علمی پژوهشی

ایران

پائیز و زمستان

1396

7

 

12

Le style célinien et son impact sur le cycle romanesque de Djalâl Al-e Ahmad (La Visite de nouvel an, Imprécation * de la terre et Une pierre posée sur une tombe)

صدیقه شرکت مقدم -محمد زیار

تهران مرکزی

Recherches en Langue et Littérature Françaises

علمی پژوهشی

ایران

پاییز و زمستان 1396

20

 

13


La lisibilité de l'espace : une approche géocritique de la poésie de Guillaume Apollinaire et de Mohammad-Ali Sépanlou

 

زهرا تقوی فردودمحمد زیار 

تهران مرکزی

Plume

علمی پژوهشی

ایران

زمستان  1396و  بهار 1397

26

 

14

پدیدارشناسی بن مایه ها در چکامه طوفان نوح اثر آلفرد دو وینی

ساقی فرهمندپور-محمد زیار

تهران مرکزی

نقد زبان و ادبیات خارجی

علمی پژوهشی

ایران

بهار و تابستان 1397

20

 

 

مقالات ارائه شده در همایش­ها و کنفرانس­های علمی

ردیف

عنوان مقاله

نام مولف و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات کنفرانس یا همایش

ملاحظات

عنوان کنفرانس

زمان برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی-   بین­المللی)

نوع ارائه

سخنرانی

پوستر

چاپ در مجموعه مقالات

1

Alphonse de Lamartine: panthéiste ou théosophe oriental?

محمد زیار

دانشگاه آزاد اسلامی تهران

Colloque international Lamartine

2004

ترکیه، ازمیر دانشگاه اژه

بین­المللی

*

 

*

 

2

Quatre siècles d’échange littéraire franco-iranien

محمد زیار

دانشگاه آزاد اسلامی تهران

Innovations et reproductions dans les cultures et les sociétés

2005

اتریش وین

بین­المللی

*

 

*

 

3

Jean de La fontaine et les fabulistes persans

محمد زیار

دانشگاه آزاد اسلامی تهران

Innovations et reproductions dans les cultures et les sociétés

2007

اتریش، وین

بین­المللی

*

 

*

 

4

Mowlana, poète-philosophe sans frontières

محمد زیار

دانشگاه آزاد اسلامی تهران

VII ème Symposium international  de Langues, Littérature et Stylistique

2007

ترکیه، قونیه

دانشگاه سلجوق

بین­المللی

*

 

 

 

5

La réception de Jean Genet en Iran

محمد زیار

دانشگاه آزاد اسلامی تهران

L’Héritage de Jean Genet

2010

فرانسه، پو

دانشگاه پو

بین­المللی

*

 

 

 

6

Gilbert Lazard, traducteur d’Omar Khayyâm 

محمد زیار

دانشگاه آزاد اسلامی تهران

Colloque international autour de l’œuvre de Gilbert Lazard

2011

ایتابیا دوینو

بین­المللی

*

 

*

 

7

Réception de Baudelaire en Iran

محمد زیار

دانشگاه آزاد اسلامی تهران

Colloque international Charles Baudelaire

2011

فرانسه، پاریس دانشگاه سوربن

بین­المللی

*

 

 

 

8

سردرگمی در ساخت و کاربرد صفت نسبی در فارسی امروز

محمد زیار

دانشگاه آزاد اسلامی تهران

نخستین همایش ملی زبان و زبان شناسی

1381

ایران-تهران دانشگاه تربیت مدرس

ملی

*

 

 

 

9

مقایسه غزلیات حافظ و سروده های لامارتین

محمد زیار

دانشگاه آزاد اسلامی تهران

 همایش علمی ادبیات، آموزش زبان و زبان شناسی

1385

ایران-تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

داخلی

*

 

*

 

10

ادبیات تطبیقی و اینترنت

محمد زیار

دانشگاه آزاد اسلامی تهران

ادبیات تطبیقی و چشم‌انداز آن در دهه کنونی

1391

ایران-تهران دانشگاه شهید بهشتی

همایش ملی

*

 

 

 

 

11

XXe Congrès International de littérature comparée

محمد زیار

دانشگاه آزاد اسلامی تهران

La poésie iranienne d'expression française ou le rendez-vous de l'Orient et l'Occident

2013

فرانسه، پاریس دانشگاه سوربن

بین­المللی

 

 

*

 

12

Littératures de langue française

محمد زیار

دانشگاه آزاد اسلامی تهران

La quête proustienne de Mortéza Kotobi dans A la recherche de l'identité perdue

2013

فرانسه پاریس دانشگاه سوربن

بین­المللی

 

 

*

 

13

همایش ملی ترجمه شناسی قرآن کریم

محمد زیار

دانشگاه آزاد اسلامی تهران

درآمدی بر نظریات ترجمه و باز ترجمه کتب آسمانی

دی ماه 1392

ایران-تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

همایش ملی

*

 

*

 

14

IVe Colloque international d’Etudes comparées

 

محمد زیار

دانشگاه آزاد اسلامی تهران

Louis Aragon au rendez-vous de la poésie persane

 

ژوئن

2017

برزیل دانشگاه

 Feira de Santana,

بین­المللی

*

 

 

 

15

Journées franco-iraniennes de la traduction

 

 

La situation des traducteurs en Iran

آبان 1396

ایران، تهران دانشگاه الزهراء

بین­المللی

*

 

 

 

16

La poétique du mal

 

 

Lecture analytique et comparative des poésies décadentes, persane et française

آبان 1396

ایران، تبریز دانشگاه تبریز

 

همایش ملی

*

 

 

 

 

برخی آثار منتشر شده به زبان فرانسوی در مجلات غیر علمی-پژوهشی:

1- Molière et la formation du théâtre persan moderne, in magazine Mythologie(s), hors série, Nο 16, Paris, septembre 2017

2- Molière et  ses traductions en persan, in magazine Mythologie(s), hors série, Nο 16, Paris, septembre 2017

3- Le Livre de la lumière, in magazine Mythologie(s), hors série, Nο17, Paris Février 2018

4- Huit poèmes précédés de notes biobibliographiques, In Revue Traversées, Nο 50, Virton (Belgique), hiver 2008

5- Rencontre avec Mohammad Ziar avec Huit poèmes de lui, Revue littéraire Missives, No 279, Décembre 2015

6- Mehrdad Avesta, in Revue Le Pont, Nο 2, hiver 2007, p. 20-22.

7- Mowlana poète-philosophe sans frontières, Actes du VIIème Symposium international de Langues, Littérature et Stylistique dans l’Année 2007 de Rûmi , Konya, Turquie, 2007. Publié aussi : in Revue Le Pont, Nο3, printemps 2007, pp.28-31.

8- Roudaki de Samarkand, Revue Le Pont, Nο 2, hiver 2007, p. 24.

9- La critique thématique et la critique psychanalytique, in Tardjoman Revue de la faculté des langues étrangères, Nο 3, hiver 2000, pp.5-8  

10- L'hiver (poésie), in Revue Le Pont, Nο 2, hiver 2007, p. 32

11- L'allée de mes souvenirs (poésie) in Revue Le Pont, Nο 3, printemps 2007, p.27

12- La solitude (poésie)  in Revue Le Pont, Nο 4, hiver 2007, p.34

13- A Konya (poésie) in Revue Le Pont, Nο 5&6, automne 2007 hiver 2008, p.34

14- L'étang  (traduction poétique), in Revue Le Pont, Nο 4, hiver 2007, p. 32.

15- Arnaud Talhouarn, lecteur fervent de la poésie persane, in. Revue Le Pont, Nοs 7 et 8,

16- De l'initiation hafizo-lamartinienne à l'irfân, in Tardjoman Revue de la faculté des langues étrangères, Nο 4, automne 2000, pp. 8-10.

17- Hafiz et ses premiers traducteurs, Revue Le Pont, Nο 1, 2006, p. 9.

18- Aux origines de l'irfan : doctrine philosophique indo-iranienne, in Tardjoman Revue de la faculté des langues étrangères, Nο 1, printemps 2000, pp. 13-17.

19- Hafiz au miroir de quelques relations de voyages, in Tardjoman Revue de la faculté des langues étrangères, Nο 2, été 2000, pp. 6-10.

 

برخی آثار منتشر شده به زبان فارسی در مجلات غیر علمی-پژوهشی:

1- شعر نمادگرای بلژیک، مجله سروش شماره 899، ، مرداد 1379، ص. 9-6

2- نقد مضمونی، نقد روانکاویک: وجوه افتراق و اشتراک، مجله چیستا، شماره 180 ص، 821-825

3- اسباب بازی، مجله چیستا، شماره 171 ، ص 81-87

4- آشنایی با پل الوار،مجله چیستا، شماره 166-167 ص، 565-568

5- گفتگو با ژان-برتران پونتالیس به بهانه یکصدمین سال پیدایش روانکاوی، مجله چیستا، شماره 168-169 ص، 729-736

6- شباهنگام، مجله چیستا، شماره 178-179 ص، 683-685

7- مقایسه غزلیات حافظ و سروده های لامارتین، مجموعه مقالات نخستین همایش علمی دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، اردیبهشت 1385، ص 39-49

8- داوید ونسون ارمن شناس جوان فرانسوی، فصل نامه پیمان، شماره 44، تابستان 1387               

9- سیمای ایرانیان از نگاه جهانگردان فرانسوی سده هفدهم  (ترجمه) ، ماهنامه سفر شماره 44، تیرماه 1393

10- گذری برادبیات فرانسه از آغاز تا این روزگار، بخش نخست، دو هفته نامه هویس، شماره 243

11- گذری برادبیات فرانسه از آغاز تا این روزگار، بخش دوم، دو هفته نامه هویس، شماره 247

12- گذری برادبیات فرانسه از آغاز تا این روزگار، بخش سوم، دو هفته نامه هویس، شماره 264

13- گذری برادبیات فرانسه از آغاز تا این روزگار، بخش چهارم، دو هفته نامه هویس، شماره 265

14- به بهانه میزبانی ایروان از همایش جهانی سران کشورهای فرانسوی زبان، دو هفته نامه هویس، شماره 267

 

راهنمایی رساله ها و پایان­نامه‌ها

راهنمایی 5 رساله دکتری و افزون بر 40 پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه ادیان و مذاهب.