اخبار

قابل توجه دانشجویان ترم آخر

قابل توجه دانشجویان محترم : لطفا فقط دانشجویانی که با انتخاب درس تربیت بدنی و ورزش ۱ در ترم تابستان فارغ التحصیل میشوند دروس مذکور را در ترم تابستان ۹۹-۹۸ انتخاب نمایند . در غیر اینصورت این دروس از دروس انتخابی شما توسط کارشناس دانشکده حذف میگردد و مسئولیت عدم استرداد شهریه و عواقب دیگر به عهده خود دانشجو می باشد .

ادامه مطلب