اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان ترم آخر

قابل توجه دانشجویان محترم : لطفا فقط دانشجویانی که با انتخاب درس تربیت بدنی و ورزش ۱ در ترم تابستان فارغ التحصیل میشوند دروس مذکور را در ترم تابستان ۹۹-۹۸ انتخاب نمایند . در غیر اینصورت این دروس از دروس انتخابی شما توسط کارشناس دانشکده حذف میگردد و مسئولیت عدم استرداد شهریه و عواقب دیگر به عهده خود دانشجو می باشد .

ادامه مطلب

کلاسهای واحدعملی

کلیه کلاسهای واحدهای عملی نیمسال دوم ۹۹-۹۸ ازتاریخ ۹۹/۰۵/۰۱ طبق برنامه هفتگی نیمسال دوم ۹۹-۹۸ در روز و ساعات مربوطه تشکیل می گردد .

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویانی که دوامتحان همزمان دارند

دانشجویانی که دو امتحان همزمان دارند می تواننددرهمان روز وساعت جهت شرکت درامتحان بصورت حضوری به دانشکده مراجعه نمایند. درغیراینصورت جهت شرکت درامتحان بصورت مجازی ، فقط ازیک تایم جهت شرکت درامتحان برخوردارخواهند شد. و می بایست تایم امتحانی خودرامدیریت نمایند.

ادامه مطلب
قابل توجه دانشجویان گرامی

رفع مشکلات آموزشی دانشجویان جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان

کلیه دانشجویانی که نتوانسته اند مشکلات آموزشی خودراحل نمایند وبه واسطه آن موفق به دریافت کارت ورود به جلسه امتحان نمی شوند . موظفند تاروزسه شنبه ۹۹/۳/۲۷ ساعت ۱۴ به گروه آموزشی مربوطه مراجعه نمایند .تابعدازرفع مشکل موفق به شرکت درامتحانات مجازی گردند.

ادامه مطلب
غذای نیمروز

متقاضیان غذای نیمروزدانشجویی

دانشجویان ورودی سال ۹۷ که متقاضی دریافت غذای نیمروزدانشجویی می باشند . به طبقه دوم ساختمان دانشکده -اموردانشجویی - آقای مراقی مراجعه نمایند

ادامه مطلب