آرشیو اخبار

غذای نیمروز

متقاضیان غذای نیمروزدانشجویی

دانشجویان ورودی سال ۹۷ که متقاضی دریافت غذای نیمروزدانشجویی می باشند . به طبقه دوم ساختمان دانشکده -اموردانشجویی - آقای مراقی مراجعه نمایند

ادامه مطلب