آرشیو اخبار

قابل توجه دانشجویان محترم

دانشجویانیکه تا کنون اصل مدرک پیش دانشگاهی برای دانشجویان دوره کارشناسی و اصل لیسانس برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد خود را به دانشکده تحویل نداده اند حداکثر تا تاریخ روز شنبه مورخ ۹۳/۴/۲۱ به بایگانی دانشکده مراجعه نمایند. آموزش دانشکده

ادامه مطلب