جدول زمانبندی ثبت نام و حذف واضافه نیمسال اول ۹۶-۹۵ ورودیهای ۶۲ الی ۹۴ دانشجویان دانشکده زبانهای خارجی

۲۶ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۶:۳۶ کد : ۱۹۷۴ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۵۷۳
جدول زمانبندی ثبت نام و حذف واضافه نیمسال اول ۹۶-۹۵  ورودیهای ۶۲  الی ۹۴ دانشجویان دانشکده زبانهای خارجی

 

جدول زمانبندی ثبت نام و حذف واضافه نیمسال اول 96-95  ورودیهای 62  الی 94 دانشجویان دانشکده زبانهای خارجی به شرح ذیل می باشد.:

ورودی

روز  و تاریخ

ساعت

62  الی  91

یکشنبه 95/6/21

9/30  تا  24

92

یکشنبه 95/6/21

10/30 تا  24

93

یکشنبه 95/6/21

13  تا  24

94

یکشنبه 95/6/21

14/30 تا 24

تمام ورودیها

چهارشنبه 95/6/24

8 تا 24

تمام ورودیها

پنجشنبه95/6/25

8 تا 24

 

 

                                          متاخرین ومیهمان

روز وتاریخ

ساعت

شنبه  95/6/27

8 تا  24

یکشنبه 95/6/28

8 تا  24

 

زمانبندی حذف واضافه   ورودی  62 الی 94

ورودی

روز  و تاریخ

ساعت

62 تا  91

سه شنبه  13//95/7

9/30  تا  24

92

سه شنبه  13//95/7

10/30تا  24

93

سه شنبه  13//95/7

13  تا  24

94

سه شنبه  13//95/7

14/30 تا 24

 

 

کلید واژه ها: دانشکده زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی