قابل توجه کلیه دانشجویان

۱۸ بهمن ۱۳۹۴ | ۱۵:۲۰ کد : ۱۹۶۴ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۴۰۹
آندسته از دانشجویانیکه در زمان حذف و اضافه موفق به حذف درس یا اضافه نمودن درسی نشده اند.....

آندسته از دانشجویانیکه در زمان حذف و اضافه موفق به حذف درس یا اضافه نمودن درسی نشده اند و یا از انتخاب واحد نیمسال اول جا مانده اند حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 94/11/20 به دفاتر گروهها ی آموزشی مراجعه نمایند.

کلید واژه ها: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده زبان های خارجی تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی