دانشجویان متقاضی نقل و انتقالات

۱۷ آذر ۱۳۹۴ | ۱۹:۱۹ کد : ۱۹۵۹ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۳۵۲
دانشجویان متقاضی نقل و انتقالات دانشجوئی

دانشجویان متقاضی نقل و انتقالات دانشجوئی به سایت www.stu.iau.ir     مراجعه و آیین نامه نقل و انتقالات دانشجوئی دانشگاه آزاد را مطالعه نمایند. ضمنا" ماده 4 آیین نامه مذکور طبق توضیحات حذف گردید است.

کلید واژه ها: دانشکده زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی