جـدول سخنـرانیهـای نیمسـال اول ۹۵- ۹۴ گروههـای آمـوزشـی دانشکـده زبانهــای خــارجه

۰۴ آذر ۱۳۹۴ | ۱۴:۰۶ کد : ۱۹۵۵ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۴۵۰
جـدول سخنـرانیهـای نیمسـال اول ۹۵- ۹۴ گروههـای آمـوزشـی دانشکـده زبانهــای خــارجه
جـدول سخنـرانیهـای نیمسـال اول ۹۵- ۹۴  گروههـای آمـوزشـی  دانشکـده زبانهــای خــارجه

 

 

مکان برگـزاری

سـاعـت

تاریــخ

روز

موضـوع سخنـرانی

گروه آمـوزشـی

نام  و

 نام خـانوادگـی

 

ردیـف

سالن اجتماعات

دانشکده زبانهای خارجی

12 - 11

3/9/94

سه شنبه

تحلیل اسکیزوئی « رمان اشتیاق»

 نوشته جنیت وینترسون

زبان و ادبیات انگلیسی

نرگس

 منتخبی بخت ور

1

 

سالن اجتماعات

دانشکده زبانهای خارجی

 

15/30 16/30

 

3/9/94

 

سه شنبه

 

تعاملات زبانی و ارتباطات

 بینا فرهنگی

 

زبانشناسی

 

 

فروغ  کاظمی

2

 

سالن اجتماعات

دانشکده زبانهای خارجی

 

15/30 - 16/30

 

 

7/9/94

 

 

شنبه

تاثیر نگارش تفکر محور

 بر یادگیری نگارش واژگان

و تفکر انتقادی زبان آموزان

در سطح متوسط

 

آموزش زبان انگلیسی

 

بهدخت

  مال امیری

3

سالن اجتماعات

دانشکده زبانهای خارجی

 

14 - 13

 

15/9/94

 

یکشنبه

نمایشنامه های چخوف

 آغاز تفکر معنا باختگی (ابزوردیسم)

 

زبان و ادبیات انگلیسی

 

آنیتا  هایراپطیان

4

سالن اجتماعات

دانشکده زبانهای خارجی

 

16 - 15

 

15/9/94

 

یکشنبه

شکل های تازه در تئاتر آمریکا

بعد از جنگ جهانی دوم :

 تجربه اعتراض

 

زبان و ادبیات انگلیسی

 

نگار  شریف

5

سالن اجتماعات

دانشکده زبانهای خارجی

12 - 11

1/10/94

سه شنبه

بررسی زمان آینده در

 برخی از گویشهای ایرانی

زبانشناسی

محمدمهدی اسمعیلی

6

 

کلید واژه ها: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده زبان های خارجی سخنـرانی تهران مرکزی