قابل توجه دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۴

۰۸ مهر ۱۳۹۴ | ۱۳:۰۹ کد : ۱۹۴۹ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۴۱۲
فایل ثبت نام از تاریخ ۹۴/۷/۸ لغایت ۹۴/۷/۱۱ جهت انتخاب واحد باز می باشد.
قابل توجه دانشجویان  ورودی سال ۱۳۹۴

قابل توجه دانشجویان  ورودی سال 1394

 

آندسته از دانشجویان  ورودی 94  که تا کنون انتخاب واحد نکرده اند و یا برخی از دروس درخواستی خود را اخذ ننموده اند  فایل  ثبت نام  از تاریخ   94/7/8   لغایت   94/7/11    باز   می باشد و می توانند جهت انتخاب واحد اقدام نمایند.

کلید واژه ها: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده زبان های خارجی تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی