بخشنامه امور مربوط به وقفه تحصیلی، انصراف از تحصیل ،ثبت نام متاخیرین،ترک تحصیل و موارد مشابه دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه ازاد اسلامی

۰۸ شهریور ۱۳۹۴ | ۱۹:۳۴ کد : ۱۹۴۴ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۳۹۸۹
بخشنامه امور مربوط به وقفه تحصیلی، انصراف از تحصیل ،ثبت نام متاخیرین،ترک تحصیل و موارد مشابه دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه ازاد اسلامی
بخشنامه امور مربوط به وقفه تحصیلی، انصراف از تحصیل ،ثبت نام متاخیرین،ترک تحصیل و موارد مشابه دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه ازاد اسلامی

 

بخشنامه امور مربوط به وقفه تحصیلی، انصراف از تحصیل ،ثبت نام متاخیرین،ترک تحصیل و موارد مشابه دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی

دانشگاه ازاد اسلامی

 

الف -انصراف از تحصیلی : هزینه انصراف از تحصیل،بایستی معادل یک ونیم برابر شهریه ثابت یک نیمسال تحصیلی را طبق تعرفه روز پرداخت نمایند..

تبصره یک : دانشجویان اخراجی با توجه به اینکه اخراج در حکم جریمه آنان تلقی می گردد از پرداخت هزینه انصراف معاف می باشند ، بدیهی است شهریه ثابت و متغیر نیمسالی که در آن اخراج گردیده بایستی دریافت گردد.

تبصره دو : دانشجوی شاغل به تحصیل در یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی که از طریق آزمون سراسری در همان واحد ویا واحد دیگری پذیرفته شود از هزینه انصراف معاف خواهد بود.

پذیرفته شدگانی که اسامی آنها از طرف دانشگاه با تاخیر اعلام می شود به طوری که بر اساس مقررات

 

ب- موارد مربوط به معافیت و استردار شهریه تحصیل :

تبصره یک : پذیرفته شدگانی که اسامی آنها از طرف دانشگاه با تاخیر اعلام می شود به طوری که بر اساس مقررات آموزشی امکان ثبت نام و حضور در کلاس نباشد صدور مرخصی نیمسال مذکور بدون دریافت شهریه ثابت بلامانع می باشد.

تبصره دو: درصورتیکه واحد دانشگاهی به هردلیلی(مانند به حد نصاب نرسیدن تعداد دانشجویان برای دایرکردن کلاس)

به دانشجویان مرخصی اجباری دهد ،دانشجو از پرداخت شهریه بابت ان نیمسال معاف می شود .

تبصره سه : در صورتیکه یک یا چند درس از مجموع دروس اتنخابی ، توسط واحد دانشگاهی ارائه نشود شهریه ای بابت کلاس های تشکیل نشده دریافت نگردد.

تبصره چهار : اگر دانشجو(کلیه مقاطع تحصیلی)در بدو ورود به دانشگاه پس از ثبت نام از تحصیل منصرف شود :

الف ) درصورتیکه از کلاس های درسی استفاده نکرده باشد ، شهریه پرداختی به وی مسترد گردد. لیکن مقتضی است واحدهای دانشگاهی نیمی از هزینه خدمات آموزشی را به ذی نفع مسترد نمایند.

ب) در صورتیکه کمتر از یکماه از کلاس ها استفاده کرده باشد ، نصف شهریه کامل دریافت و بقیه مسترد شود.

لیکن مقتضی است واحدهای دانشگاهی نیمی از هزینه خدمات آموزشی را به ذینفع مسترد نمایند .

 

ج – و سایر موارد

الف - دانشجوی دوره کارشناسی ارشد که با دریافت مجوز از شورای آموزشی واحد دانشگاهی دروسی را با واحد پایان نامه بگذراند شهریه ثابت به طور کامل منظور شود و چنانچه نمره قبولی در دروس انتخابی را بدست نیاورد در نیمسال بعدی نیز شهریه ثابت به طور کامل پرداخت نماید .

ب – چنانچه دانشجویی در دوره تابستان علاوه بر واحد مبدا در واحد دیگری هم ثبت نام و انتخاب واحد نماید بایستی نیمی از شهریه ثابت را به واحد مبدا و نیمی دیگر را به واحد مقصد پرداخت نماید .

ج –دانشجویانی که پس از ثبت نام و انتخاب واحد و سپری شدن زمان حذف و اضافه واحدهای درسی تصمیم به حذف تعدادی یا کل دروس انتخابی خود بگیرند، شهریه ثابت و متغیر دروس انتخابی حذف شده مسترد نمی گردد.

د – برای اخذ شریه دانشجویان دوره دکتری تخصصی که در سنوات مجاز باقیمانده و یا خارج از سنوات مجاز ، جهت تمدید رساله اقدام می نمایند ،شهریه ثابت به صورت کامل اخذ گردد.

و-مرخصی تحصیلی خانم های باردار جهت زایمان ، به مدت یک نیمسال بدون اخذ شهریه و احتساب سنوات منظور گردد.

ی- در صورتی که دانشجو برای هریک از بندهای این بخشنامه ملزم به پرداخت هزینه تعیین شده گردد و توانایی پرداخت همه هزینه مذکور را نداشته باشد ،کمیته تخفیف در واحد با اخذ مستندات لازم می تواند از مبالغ فوق ، حداکثر

(بیست درصد)را به دانشجو تخفیف دهد. 0/20تا

 

                                    دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی                            

دانشکده زبانهای خارجه

 

کلید واژه ها: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی انصراف دانشکده زبان های خارجی تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی


( ۶ )