قابل توجه کلیه دانشجویان

۱۰ آذر ۱۳۹۳ | ۱۷:۳۰ کد : ۱۹۲۴ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۳۶۲
غیبت غیر موجه در جلسه امتحان
قابل توجه  کلیه دانشجویان

قابل توجه کلیه دانشجویان

 

غیبت غیر موجه در جلسه امتحان بیش از 3 درس در مقطع کارشناسی و بیش از 2 درس در مقطع ارشد به منزله نمره صفر در امتحان درس یا دروس خواهد بود لذا دانشجویان مذکور پس از امتحانات و در زمان مشخص اعلام شده با ارائه گواهی پزشک و با تائید پزشک معتمد دانشگاه باید نسبت به حذف درس اقدام نمایند.

کلید واژه ها: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده زبان های خارجی تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی