قابل توجه دانشجویان ترم آخر و فارغ التحصیل

۲۵ آبان ۱۳۹۳ | ۱۸:۱۴ کد : ۱۹۲۳ اطلاعیه
تعداد بازدید:۵۴۹۹
قابل توجه دانشجویان ترم آخر و فارغ التحصیل

قابل توجه دانشجویان ترم آخر و فارغ التحصیل

  1. رعایت پیشنیاز و گذراندن دروس پیش نیاز با توجه به سند پذیرش الزامی می باشد.

  2. نمره درس قرآن کمتر از 12 نباشد در غیر اینصورت نیاز به گذراندن مجدد درس مذکور می باشد.

  3. دروس گذرانده شده را با سر فصل دروس ارائه شده توسط گروههای آموزشی تطبیق دهید و اطمینان حاصل نمائید کلیه واحدهای تخصصی و عمومی  را گذرانده باشید.

  4. معدل کل دانشجویان ترم آخر و فارغ التحصیل می بایست کمتر از 12 نباشد.در غیر اینصورت فارغ التحصیل محسوب نمی گردند و نیاز به گذراندن یک نیمسال جبرانی با اخذ مجوز می باشند.

خدمات اموزشی

کلید واژه ها: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ترم آخر دانشکده زبان های خارجی تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی


( ۲۹ )