تاریخ حذف پژشکی نیمسال دوم ۹۳-۹۲

۲۶ خرداد ۱۳۹۳ | ۱۷:۴۲ کد : ۱۸۹۹ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۳۷۲
تاریخ حذف پژشکی نیمسال دوم ۹۳-۹۲ گروههای آموزشی کارشناسی و کارشناسی ارشد

ایام هفته

مورخ

صبح

بعد از ظهر

یکشنبه

93/04/08

8-12

13/30-15

دوشنبه

93/04/09

8-12

13/30-15

 

کلید واژه ها: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده زبان های خارجی