قابل توجه دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی در خصوص موارد مهم آیین نامه آموزشی دانشگاه

۰۶ آبان ۱۳۹۱ | ۱۶:۵۷ کد : ۱۸۶۷ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۳۸۰
قابل توجه دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی در خصوص موارد مهم آیین نامه آموزشی دانشگاه

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی در خصوص موارد مهم  آیین  نامه آموزشی  دانشگاه

 

1) تعداد واحدهای انتخابی دانشجوی دوره کارشناسی تمام وقت در یک نیمسال تحصیلی نمی تواند از 12 واحد کمتر واز 20 واحد بیشتر باشد.

2) در صورت داشتن معدل ترمی بالای  17    ،اخذ 24 واحد درسی بلامانع است.

3) حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو ی تمام وقت 6 سال می باشد.

- دانشجویانی که یک نیمسال کامل دروس پیش دانشگاهی بگذرانند یک ترم به سنوات تحصیلی شان افزوده می شود.

4) انتخاب دروس قرآن کریم و وصیت نامه امام(ره) در سقف مجاز واحدهای درسی یک نیمسال یا تابستان محاسبه نمی شود ودانشجو می تواند علاوه بر درس یا دروس نظری آنها را انتخاب وبگذراند.

5) دانشجو موظف است هنگام انتخاب واحد ، پیشنیاز دروس را هر ترم مطابق چارت درسی گروه آموزشی اتخاب نماید.

6)  برای دانشجویان ممتاز اخذ واحد از ترمهای بالاتر با هماهنگی گروه آموزشی مربوطه امکان پذیر است .

7) حداکثر واحد های انتخابی مجاز دوره تابستانی 6 واحد وبرای دانشجویانی که در تابستان فارغ التحصیل می گردند 7 واحد می باشد.

8)  میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال نباید کمتر از 12 باشد در غیر اینصورت دانشجو مشروط به حساب می آید.

الف-دانشجوی مشروط حداکثر مجاز به اخذ 14 واحد می باشد.

ب-دانشجوی مشروط جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی را ندارد. 

نکته : دانشجوی دوره کارشناسی که سه نیمسال متوالی یا چهار نیمسال متناوب  مشروط شود اخراج تلقی می گردد.

9) غیبت غیر موجه در جلسه امتحان بیش از 3درس در مقطع کارشناسی به منزله صفر در امتحان آن درس یا دروس خواهد بود حذف موجه دروس مذکور منوط به تایید پزشک معتمد دانشگاه است.

                                                                                                                                                                                             مدیر آموزش دانشکده

کلید واژه ها: دانشکده زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی