آموزش درخواست ثبت نام اولیه وانتخاب واحد

آموزش درخواست ثبت نام اولیه وانتخاب واحد

۲۰ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۰:۳۶ کد : ۱۶۵۴۴ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۵۶۱
آموزش درخواست ثبت نام اولیه وانتخاب واحد

برای تماشای فیلم آموزشی کلیک کنید

شرایط ثبت درخواست به شرح زیر در سامانه کنترل می گردد:


۱: دانشجویانی که در ترم ۳۹۹۲ انتخاب واحد داشته اند و یا ترم مرخصی ثبت کرده اند مجاز به ثبت درخواست انتخاب واحد می باشند.

۲: دانشجویانی که آخرین وضعیت آنها در ترم های ۳۹۹۲ و ۴۰۰۱ وضعیت های عدم مجاز به ثبت نام در نیمسال ثبت شده باشد،مجاز به ثبت درخواست نمی باشند.

۳: دانشجویانی که آخرین وضعیت آنها در ترم های ۴۰۰۱ ترم مرخصی ثبت شده باشد،مجاز به ثبت درخواست نمی باشند.


( ۱۶ )

نظر شما :