ستاد پاسخگویی در امتحانات در ساعات ۱۹-۸

۱۳ تیر ۱۴۰۰ | ۰۹:۰۲ کد : ۱۶۴۶۲ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۲۰۵
ستاد پاسخگویی در امتحانات در ساعات  ۱۹-۸
پشتیبانان سامانه دان مجتمع شهیدصدرزاده
آقای عارف زاده 09919784606
خانم خدامهری 09052622601
خانم مغازه ای 09223857168
آقای انصاری 09100658820
آقای طاهری(مسئول تیم) 09924919038

( ۱ )

نظر شما :