کلاسهای واحدعملی

دانشکده تربیت بدنی
۳۰ تیر ۱۳۹۹ | ۱۸:۰۶ کد : ۱۵۸۰۰ اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۱۰
کلیه کلاسهای واحدهای عملی نیمسال دوم ۹۹-۹۸ ازتاریخ ۹۹/۰۵/۰۱ طبق برنامه هفتگی نیمسال دوم ۹۹-۹۸ در روز و ساعات مربوطه تشکیل می گردد .

( ۱ )

نظر شما :