قابل توجه دانشجویان گرامی

رفع مشکلات آموزشی دانشجویان جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان

رفع مشکلات آموزشی دانشجویان جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان
۲۴ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۴:۱۳ کد : ۱۵۷۴۷ اطلاعیه
تعداد بازدید:۲۴۸
کلیه دانشجویانی که نتوانسته اند مشکلات آموزشی خودراحل نمایند وبه واسطه آن موفق به دریافت کارت ورود به جلسه امتحان نمی شوند . موظفند تاروزسه شنبه ۹۹/۳/۲۷ ساعت ۱۴ به گروه آموزشی مربوطه مراجعه نمایند .تابعدازرفع مشکل موفق به شرکت درامتحانات مجازی گردند.

نظر شما :