نحوه محاسبه هزینه انصراف از تحصیل

۰۴ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۴:۵۹ کد : ۱۲۸۴۱ اخبار و رویدادها اطلاعیه
تعداد بازدید:۷۷۴۹
نحوه محاسبه هزینه انصراف از تحصیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- کارشناسی ناپیوسته ،  کارشناسی ارشد ناپیوسته :(تعداد نیمسالهای ثبت نام شده -4) * (نصف شهریه ثابت )

2- کارشناسی پیوسته : ( تعدا د  نیمسالهای ثبت نام شده - 8) * ( نصف شهریه ثابت)

3- دکتری تخصصی : ( تعدا نیمسالهای ثبت نام شده - 7 ) * ( نصف شهریه ثابت)  

4- دکتری تخصصی ورودی 94 به بعد : ( تعداد نیمسالهای ثبت نام شده - 6) * ( نصف شهریه ثابت ) 

 *چنانچه تفاضل اعداد فو ق الذکر صفر یا منفی گردد دانشجو مشمول هزینه انصراف نمی گردد.

* در صورتیکه دانشجو هر یک از واحد های دانشگاهی در کلیه مقاطع با آزمون و بدوم آزمون به غیر از واحد های بین الملل ، برون مرزی ، ظرفیت مازاد خود گران و الکتریکی ، در حین تحصیل در همان واحد یا یکی از واحد های دانشگاه آزاد ثبت نام نماید  در صورت ارائه  گواهی ثبت نام در واحد دوم ، از پرداخت هزینه انصراف معاف می شود. 

کلید واژه ها: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی انصراف دانشکده زبان های خارجی تهران مرکزی


( ۴۱ )