اخبار

قابل توجه دانشجویان ترم آخر

قابل توجه دانشجویان محترم : لطفا فقط دانشجویانی که با انتخاب درس تربیت بدنی و ورزش ۱ در ترم تابستان فارغ التحصیل میشوند دروس مذکور را در ترم تابستان ۹۹-۹۸ انتخاب نمایند . در غیر اینصورت این دروس از دروس انتخابی شما توسط کارشناس دانشکده حذف میگردد و مسئولیت عدم استرداد شهریه و عواقب دیگر به عهده خود دانشجو می باشد .

ادامه مطلب

کلاسهای واحدعملی

کلیه کلاسهای واحدهای عملی نیمسال دوم ۹۹-۹۸ ازتاریخ ۹۹/۰۵/۰۱ طبق برنامه هفتگی نیمسال دوم ۹۹-۹۸ در روز و ساعات مربوطه تشکیل می گردد .

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویانی که دوامتحان همزمان دارند

دانشجویانی که دو امتحان همزمان دارند می تواننددرهمان روز وساعت جهت شرکت درامتحان بصورت حضوری به دانشکده مراجعه نمایند. درغیراینصورت جهت شرکت درامتحان بصورت مجازی ، فقط ازیک تایم جهت شرکت درامتحان برخوردارخواهند شد. و می بایست تایم امتحانی خودرامدیریت نمایند.

ادامه مطلب

برای دیدن شماره تلفنهای ضروری اینجا راکلیک کنید(امتحان مجازی)

دانشجویان گرامی درصورت مواجه شدن باهرگونه مشکل جهت ورود به جلسه امتحان مجازی درهمان دقایق اول ملزم به تماس باپشتیبانهای اعلام شده می باشند درغیراینصورت فرصت مجددجهت شرکت درامتحان داده نخواهد شد.

ادامه مطلب