اطلاعیه ها

آرشیو

اخبار و رویدادها

آرشیو

قابل توجه دانشجویان گرامی

تاریخ ارسال چکیده در جهت اولین کنفرانس ملی نشانه شناسی تا اول اسفند ماه سال 1394 تمدید گردید.

قابل توجه کلیه دانشجویان

آندسته از دانشجویانیکه در زمان حذف و اضافه موفق به حذف درس یا اضافه نمودن درسی نشده اند.....