91

اعضای هیات علمی

48

تعداد کارکنان

18000

کتب کتابخانه

100

کتاب های تالیف شده

آخرین اخبار

برای دیدن شماره تلفنهای ضروری اینجا راکلیک کنید(امتحان مجازی)

برای دیدن شماره تلفنهای ضروری اینجا راکلیک کنید(امتحان مجازی)

دانشجویان گرامی درصورت مواجه شدن باهرگونه مشکل جهت ورود به جلسه امتحان مجازی درهمان دقایق اول ملزم به تماس باپشتیبانهای اعلام شده می باشند درغیراینصورت فرصت مجددجهت شرکت درامتحان داده نخواهد شد.
قابل توجه دانشجویان متقاضی ازبهره مندی ازتسهیلات بنیادملی نخبگان

قابل توجه دانشجویان متقاضی ازبهره مندی ازتسهیلات بنیادملی نخبگان

بخشنامه مربوط به متقاضیان بهره مندی ازتسهیلات بنیادملی نخبگان
قابل توجه دانشجویان متقاضی نقل و انتقال یامیهمانی

قابل توجه دانشجویان متقاضی نقل و انتقال یامیهمانی

بخشنامه مربوط به نقل وانتقال یا میهمانی